En dåligt anlagd infiltration kan förorena din eller grannarans brunn. Det är mycket svårt att kontrollera funktionen på en infiltration , eftersom man inte kan ta vattenprov på ett lätt sätt. Livslängden varierar dock och kan bero på t. Jag är spekulant på ett hus med avlopp till trekammarbrunn med infiltration.

Nu har jag hört sägas att en infiltrationsbädd (?) har en typisk.

Infiltration , markbädd eller minireningsverk? Hur många år kan man räkna med att en markbädd eller infiltration. Сохраненная копия Перевести эту страницу янв.

En avloppsanläggning för rening av avloppsvatten från hushåll ska i första hand förhindra att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. Eftersom förhållanden i de enskilda fallen.

Efter avskiljning leds avloppsvattnet till en fördelningsbrunn som fördelar vattnet i alla spridningsledningar och därefter ut i infiltrationsbädden.

En förutsättning för att infiltration ska kunna fungera är lämpliga markförhållanden. När avloppsvattnet släpps. Du ska löpande underhålla anläggningen för att säkra en bra funktion under lång tid. (more…)


Lägga plåttak eller byta till ny takplåt eller takpannor av plåt? Här får du bra tips om plåttak och takplåt med beskrivning hur du lägger nytt plåttak. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Hur lägger jag ett tak själv ?

Här är vår guide hur du lägger ditt tak. Guiden visar dig allt du behöver veta. Att lägga takplåt är inte så svårt. Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del fyra där vi hjälper dig med att. Hur du gör för att lägga plåttak.

Vill du ha ett stabilt, hållbart yttertak som är lätt att lägga ? I så fall är det en god idé att välja ett plåttak.

Dessutom väger de mindre än ett tak med tegelpannor. I vissa fall är det möjligt att montera ett nytt plåttak direkt på ett gammalt tak. Det gäller framförallt om det var ett . Det finns idag två olika principer för hur underlagstak kan utföras. Traditionellt med råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut.

(more…)


Horisontell läggning av våderna tvärs takfallet, från gavel till gavel, är att föredra eftersom vattenbelastningen på skarvarna då blir mindre. TopSafe PRO och 3° kan dock också läggas med våderna vertikalt, dvs med takets fallriktning. Vertikal montering är enklare om taket är mycket brant och man riskerar . Här får bra tips och gör det själv instruktioner när du ska lägga takpapp , underlagspapp på taket innan takpannorna. Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del två där du fortsätter med lägga.

Den andra filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Plåtinklädning runt skorstenen ovan råspont och uppvikt mot skorstenen , samt tätat mot skorstenen. Uppvik är rakt och ej invikt i fog men har tätmassa på baksida och överkant. Sedan limmas underlagspappen mot plåten.

Och precis som jag uppfattar ditt tak så avslutas det med en plåt ovanför takpannorna . Papp runt skorsten , hur tillväga? Tak › Skorsten Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Spara pengarna till hantverkaren och gör jobbet själv. Se här hur du får det tätt runt skorstenen med hjälp av takpapp. Den kan dessutom lätt formas runt skorsten och andra hinder och den håller lika länge som de flesta andra takbeläggningar.

Vår kära tjärpapp har helt enkelt blivit en högteknologisk produkt med styrka. (more…)


Törs man ta bort pappen vid takomläggning när det finns risk för regn ? Vet inte hur det ser ut under så det kan ta tid att få dit ny papp. Pappen lagd men det regnar in! Hur mycket tål underlagspappen på taket? Hur känslig är takmasonit för regn ? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Är det lämpligt att bara vika pappen runt råsponten på högdelen och fästa den med spik? Jag lade nytt takpapp för 3år sedan.

Vi lade det på längden i fallhöjden eftersom det gamla låg så. Nu har det börjat regna in i ett av rummen. Det finns också en papp som läggs under ytskiktet, som kallas för underlagspapp. Det är då en del av den konstruktion som skyddar huskroppen mot regn. För att vi på ett säkert och effektivt sätt ska kunna riva ditt tak, ställer vi en container nära huset.

Underlagspappen är en något tunnare och ” billigare” . Då kan vi slänga de gamla takpannorna direkt ner i den och slipper på så vis det slitsamma jobbet med att för hand bära ner allt på marken för att sedan kasta det i en container. Takpappen tål ju en hel del, så när den väl är utbytt går det nog bra och det går ju ganska fort att få på den. Grannen som byggde hus här brevid i somras hade enbart takpapp på taket i säkert en måna tydligen inga problem även om det regnade. Klisterkanterna är försedda med folieremsor som tas bort vid monteringen. (more…)


FISKARS TAKRÄNNERENSARE M. Att rensa takrännor har aldrig varit lättare – med QuikFit takrännerensare på teleskopskaft kan du enkelt och säkert städa rännorna från marken. Takrännerensaren är ett kombinationsverktyg med borste som städar ur på ena sidan och skrapa som tar bort . Har du tur behöver du inte se över systemet mer än en gång om året, men är huset omgivet av höga trä som släpper barr, löv och småkvistar, kan det finnas skäl att rensa hängrännorna lite oftare. Den ärliga städningen blir effektivast om den görs ganska sent på hösten, när träden har fällt sina löv. En säker lösning som gör att man slipper klättra på stegar. Skaftet har teleskopförlängning för optimal räckvidd (ca m) och är i extra lätt utförande.

Med denna teleskopiska hängrännerensare blir det enklare att avlägsna löv, tennisbollar och annat tokigt från hängrännorna. Vill du enbart använda renshuvudet går det alldeles utmärkt att . Se över stuprören en gång om året, men är huset omgivet av höga träd som släpper barr och småkvistar kan det vara bra att rensa hängrännorna oftare. Löv och småkvistar måste bort, sopa med en piassavakvast först på taket och därefter i rännorna.

ANVÄND BORSTE Löv och barr grötar gärna ihop sig . Löv samlar sig gärna i hängrännor. Ett sätt att få färre löv att samlas där är att lägga mm täckdikesrör i rännorna, alternativt dräneringsslang. (more…)


Häromdagen hade jag en diskussion med svärfar kring kostnaden vid ett takbyte läs: byte av pannor och en del plåt ( 1kvm ). Byte av takpannor Grundavdrag eller Reparation? Bygglov för att byta pannor? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку I vissa fall kan det vara en idé att byta , men då gäller det att taket passar för den typen av beläggning.

En högre vikt kan ge problem, till exempel.

Andra tak passar bra vid olika lutning. Vid låg lutning, fungerar tak såsom papp, plåt och betongpannor, beroende på hur taket ser ut och är beskaffat. Fundera också på om det är . Takberäknaren hjälper dig räkna ut pris för nytt tak och kostnaden för t. Takomläggning, byta tak, anlita takfirma eller takläggare – alla tips för bästa pris på plåttak, papptak, tegel, betong med mera. Kostna pris för att byta tak. Här kan du se exempel på våra detaljerade offerter.

Vi har exempelpriser på ett tiotal taktyper.

Indelade i valmat tak, mansard tak, sadel tak i olika kvadratmeter storlekar. När man ska byta tak byter man oftast vindskivor, takavvattning, diverse huvar, övriga plåtar m. (more…)


Det finns säkert andra sätt att göra rent tegelstenar på men den här metoden fungerade bra för oss och har gett vårt tegel mer livfullhet. Nästa steg är att ta hand om fogarna som på vissa ställen behöver knackas bort och bättras på. Därefter har vi färdiga och vackra inramningar till våra ytterdörrar. Jag skulle bl a vilja ta fram en gammal tegelvägg. Det är gammal tegel också så att det är väldigt skorvigt.

Det går att göra utan kemikalier som saltsyra eller klinkerrent, för det åt en jäkla massa vatten att skölja bort sådan och det vill man inte göra inomhus.

Planen är att knacka ner all puts nu när de gamla golven åker ut. Det är inte kul att sopasopasopa putsbruk och få dammlunga och grus i munnen och. Känns ju inte som att jag stoppar ner en disksvamp i saltsyralösning och gnuggar runt. Innan arbetet påbörjas ska byggherren informeras om att rengöring av murverket utan syratvättning ger en mer hållbar fog och minskar risken för missfärgningar efter syratvättningen.

I gengäld kan det finnas kvar små rester av murbruk på teglet efter rengöringen. Detta syns inte på de ljusa tegeltyper, men på murverk av . Syratvättning kan orsaka missfärgningar på tegel och fogar och syra som tränger in i murverket kan försvaga fogarna och fördröjer. (more…)


Tilläggsisolering av tak och vind. Det finns två vanliga anledningar till att tilläggsisolera taket och vinden. Antingen för att spara energi eller för att få mer plats i huset genom att inreda vinden. Inredd vind – isolera innertak.

Det är många fördelar med att isolera innertak och inreda vinden.

Dels är det lättare och mycket billigare än att bygga till, dels utförs allt arbete inomhus vilket gör att man enkelt kan göra vilket tid på året man vill. En inredd vind kan ha ett mindre hanbjälklag men för att skapa större volym i huset . Nedan finns några exempel på snedtak med isolering mellan reglar och en korslagd inre stomme både för nybyggnad enligt kravnivå och lösningar för passivhus. Säkerställ att det finns en tillräcklig luftspalt mellan isoleringen och yttertakskonstruktionen . Jag ser mer och mer metoder att isolera tak på och jag vet inte alls vilket som är bäst. Det jag tänkte ta upp i denna tråd är att isolera utan.

Isolera snedtak i nytt hus utan luftspalt och plast.

Hur bygger man en luftspalt i ett yttertak? Ingen luftspalt vid cellulosaisolering? (more…)


Det blir sadeltak med tegelpannor med råspont som undertak, samt isolering ända upp till nock. Jag har det mesta klart för mig men kan inte komma på hur jag ska göra nocken. Ska man göra en ventilerad nock och hur ska den i sådant fall konstrueras.

Eller ska man skippa ventilationen i nock och köra . Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу stor ventilerad luftvolym anses behöva ventileras.

Men hur mycket sådan tillförsel av fukt ska man acceptera utan att skador uppstår ? Ja egentligen kan man inte acceptera någon tillförsel alls i varje fall inte under vintern. Förr visade snömängden på taket om taket var kallt eller varmt. På ett kallt tak över en väl ventilerad vind låg snön kvar me- dan den smälte på ett homogent, relativt dåligt isolerat tak, som hade ett kraftigt värmeflöde inifrån och ut.

Snösmältning- en ledde till isbildning vid takfot och is-. Läs mer om de olika möjligheterna i. Nackdelen med en öppning i nocken är att risken ökar för inträngande yrsnö eller drivande regn.

Vi rekommenderar i dagsläget i regel inte alls ventilation av vin varken med takfotsventilation, gavelventilation eller nockventilation eller kombinationer därav. (more…)


Som de gjort nu så är det: – Spontat panel (grundmålad innan och efter att den är uppsatt) – Vindpapp – Reglar mm, med isolering mellan – Gamla reglarna, med isolering – För de delar av väggen som är . Vi ska byta panelen på vårt hus så vi har tagit bort den gamla panelen på en bit. Då ser vi att de som bytt fasade på gaveln har satt vindpappen på insidan av panelen, alltså fasa luftspalt, vindpapp , panel. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Här följer ett exempel på en ytterpanel med stående brädor och lockläkt.

En träpanel är uppbyggd i olika lager av panel , luftspalt och vindpapp.

Oftast är det norrsidan som först visar tecken på röta och då framförallt vid ändträet, längst ner på fasaden och runt fönster och dörrar. Vindpappen sätts upp strax innanför fasadbeklädnaden på en yttervägg. Strax under ytskiktet på insidan av en vägg sitter en luft- och ångtät åldersbeständig plastfolie.

Fixa en snabb förvandling – klä en vägg med panel ! Okantad panel , också kallad vankantad panel , användes tidigare ofta på lador, uthus, bodar och liknande. Panelen ger ett rustikt utseende åt byggnaden. Okantad panel konstrueras på samma sätt som lockpanel med det undantaget att panelbredden varierar starkt inom en leverans och att panelbräderna har koniska mått.

(more…)