Alger på husgrund


När naturen, i form av mögel och alger , ger sig på ditt hus och börjar växa på din fasa ska du försöka slå tillbaka på ett så miljövänligt vis som. Ju mindre luftförorening och ju renare miljö vi skapar, desto bättre förutsättningar ger vi algerna , den gröna, något slemmiga beläggningen som vi kan hitta lite varstans hemma. Det är den bistra sanningen. Lägg till att alger kan växa på tak, fasader, terrasser, stenplattor, plank, flaggstänger, växthus och . Att få bort alger på hus , fasad eller plank kan vara besvärligt, särskilt om algerna låtits växa under en längre tid. Här är tipsen för att få bort alger från villan och få en fasad eller annat träverk att kännas som nytt.

Har du själv tips eller frågor kring alger och algborttagning? Skriv gärna en kommentar under . Här hittar du tips om orsaker till alger på en träfasa algtvätt och mögeltvätt och hur du får bort alger och algpåväxt på träfasaden. Många av de medel som tidigare användes för att hålla mögel och alger borta är idag förbjudna.

Hopp om bättre statligt stöd till skadade hus. Anledningen är att alltför många av färgerna som används inte är optimerade för att stå emot det svenska utomhusklimatet. Färgindustrins standardråd till konsumenterna är att underhållstvätta huset varje eller vartannat. Dessa kan grovt delas in i alger , lavar, mossa och mögel.

Algerna sprids via luften och detta är en av anledningarna till att vi inte rekommenderar högtryckstvättning. Ett uppvärmt hus med bristfällig isolering eller värmebryggor (endast denna del av totalytan) gör att utsidan oftast är varmare än lufttemperaturen. Gröna alger på trädäcket eller stengångarna är varken vackert eller säkert. När det blir blött blir det snorhalt och jag har själv halkat fler än en gång på ett halt trädäck. Många förstör sina trädäck genom att högtryckstvätta dem.

Det enda det gör är att riva upp träfibrerna, så att den släta fina ytan som fanns . Dessa saneringsvätskor tar inte bort samtliga gifter och andra metaboliter som mögel har orsakat, de dödar alternativt paralyserar enbart alger , bakterier, mögel eller svamp. Tvättar träfasaden regelbundet så får du ett hus som mår bättre och håller sig fint längre. Smuts kan nämligen kapsla in fukt vilket gör att mögel och alger lättare fäster vilket i sin tur kan leda till att träet ruttnar. En ren fasad får dessutom huset att se nymålat ut längre.

Mossa, alger , lavar, grillfett och vanlig smuts tillhör stenläggningens och murarnas värld. Vill man undvika att det växer på stenläggning och murar rekommenderar Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare Lars Johansson Bensaltensid. Bakterier, mögel- och svampsporer finns mer eller mindre överallt omkring oss. På uppfuktade ytor inleder dessa skadegörare genast sina attacker.

Nu är det viktigt att snarast sätta stopp för denna pågående aktivitet annars kan den utveckla sig till allvarliga hälsoproblem. Görs inget tar en naturlig. Ska man verkligen behöva tvätta sin fasad? Det gjorde man väl aldrig förr?

Sanningen är att påväxten av alger och mögel på våra fasader ökar. Orsaken är enligt vissa experter att vi har fått ett varmare och fuktigare klimat. Det innebär att ytlig påväxt av mögel och alger behöver motarbetas med . Då har mögelsvamparna redan bitit sig fast i färgskiktet och man måste använda starkare medel som Alg – och Mögelfritt.

Norr- och östsidor på hus har längre våttider och löper därför större risk att drabbas av påväxt, likaså om man har växter nära fasaden. Se till att måla nytt trä så snart som möjligt för att det inte ska ta skada av fukt, alger , mögel och starkt solsken. Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen.

Grön-Fri är effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten m. Hustvätten tar bort krita och huset får tillbaka sin glans. Tiden du lägger på att tvätta huset är ett lågt pris att betala jämfört med vad det kostar att låta bli. Belöningen är ett rent och glänsande hus fritt från svamp och alger.

Dess hus glimmade som belysta alger. På jordens färd mellan planeterna var städerna stora havsfyrar. I staden vistades människan i sin egen skapelse.

Obunden av säsonger och årstider bestämde hon själv sin växling. Jag ska nu tvätta en husfasad med Yes före ommålning till ny kulör. Fasaden är av grovhyvlade brädor som målades med täcklasyr för nio år sedan. Jag ska måla om huset, och det är frestande att tvätta bort alger och annan beläggning med högtryckstvätt och algmedel.

Men är det att rekomendera. Du har ett målat hus som du bara skall tvätta och inte skrapa och så rekomenderas ovanstående? Skulle inte tänka tanken .