Asfaboard montering


Skivorna skall monteras med 2-mm mellanrum. Fukten lagras och ingen kondensation uppstår. Asfaltboard minskar dessutom . Utegips, asfaboard eller bara vindtät papp?

Skivan är skräddarsydd som vindskydd i bjälklag.

Den tillverkas dessutom med not och fjäder i kortändan för snabb och enkel montering samt för att . En boardskiva impregnerad med asfalt vilket gör den vattenavvisande och vindskyddande. Boardskivan kan också kalla träfiberskiva och är tillverkad av just träfibrer. Den sätts samman av fibrer som uppslammats i vatten samt . Rännkrokar ska vara infällda.

Vid omläggning av gammalt tätskikt på asfaboard ska befintligt tätskikt och asfaboard rivas bort eller beläggas med takboard av mineralull i tjocklek mm innan det nya tätskiktet monteras. Asfaboard får inte utgöra underlag för tätskikt. Vid montering av tätskikt på takduk av .

Kontakta butik för pris. Leverantör: Bo Andrén AB. Denna asfaltbelagda, porösa träfiberskiva håller väggen tät och ser till att drag och kyla inte tränger in i. ISOLERING TRÄREGEL 195MM C600M. Supporten tipsar – Fasadskiva infästning.

Härefter monteras spikregeln som underlag . Montering av ISOVER Distanshylsa som underlag för spikreglar. Jag ska sätta brädpanel på ett timmerhus. Kan jag då som vindtätning mot timmer använda asfaboard som alternativ till vindtät papp och utelämna luftspalt. Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin.

Oljehärdad = behandlad under tillverkningen för ökad motståndskraft mot fukt. Lackboard = Vattenbaserad vit lack. Snabb och säker montering. Isola IsoSoft kan monteras. GU-gips eller asfaltboard.

Krypgrund – Blindbotten. Med blindbotten i krypgrund menas det inifrån krypgrunden synliga taket.

Blindbotten kan bestå av olika material, såsom olika typer av träfiberskiva likt masonit, lamellträ, plywoo spånskiva, asfaboard , hårdpressad isolering m. I den äldre grundläggningen kallad torpargrund användes vanligen . Lägg mm plastfolie över cellplasten för att den ej skall gnissla, men under asfaltboarden som fuktspärr. Börja monteringen i ett . Vi har valt att göra en monteringsanvisning som innehåller montering av våra stugor och förråd Kombi med samtliga tillval. Bilderna i monteringsanvisningen visar en Gullvivan m.