Asfaltboard tak


Fukten lagras och ingen kondensation uppstår. Kontakta butik för pris. Denna asfaltbelagda, porösa träfiberskiva håller väggen tät och ser till att drag och kyla inte tränger in i. Board är tillverkad av finmalda träfibrer och fenolhartslim som.

Vägg, tak och golv inomhus. Luftspalter och snickerier.

Leverantör: Bo Andrén AB. Hård Board till vägg, tak , golv och diverse snickerier inomhus. Porös och asfaltimpregnerad träfiberplatta för vindskydd i vägg.

Hej jag har i dagarna lagt på nytt papp tak på min entréhall. Tack snön som visa att det var dåligt. Alltid lika roligt när det rinner vatten på.

Användningsområde, Vindskydd i yttervägg. Material, Porös asfaltsimpregnerad träfiberskiva.

En senare variant av treetex skivan är asfaboard som används som vindskyddsskiva vid trähusbyggnation. Såsom amatör ser man dem mest som beklädnadsmaterial för väggar, tak och trossbottnar, men användningsområdena är mycket vidare än så. Så kallad K board används i bärande . Oljehärdad = behandlad under tillverkningen för ökad motståndskraft mot fukt.

Lackboard = Vattenbaserad vit lack. Vägg-, tak – och golvbeklädnad inomhus. Vindskyd kondensskyd luftspaltbindning i vägg- och takkonstruktioner, möbel- och inredningsdetaljer, emballage, . Spanplatte Spånskivor består av träspån, vanligtvis hoplimmade med bindemedlet fenolformaldehydharts eller polyuretan ( isocyanat). Våra golvkonsturktioner är miljövänliga och kombinerar golvvärme samtidigt som golvet isoleras. Vårt undertak isolerar och fungerar som vindspärr.

Gör med utgångspunkt från denna beskrivning en beräkning av värmegenomgångstalet, u-värdet för ytterväggar, golv och tak. Invändiga areor på väggar, golv och . Jag ska sätta brädpanel på ett timmerhus. Kan jag då som vindtätning mot timmer använda asfaboard som alternativ till vindtät papp och utelämna luftspalt. Asfaboard och luftspalt.

REIBärande och avskiljande. Tillåten last: Brandfallet ej dim.