Author Archives: Jayden


Om man vill ha ett enda enkelt mått utifrån traditionella kolesterolvärden på risk för hjärtsjukdom har detta visat sig vara det bästa. Det säger mycket mer än totalkolesterol, LDL, och mer även än triglycerider. Att äta LCHF ger ofta ett förbättrat värde , själv hade jag 3. Lär dig mer om dess roll.

Ett högt triglyceridvärde tillsammans med ett högt värde på LDL-kolesterolet kan öka risken för hjärtsjukdom i jämförelse med att bara ha ett högt värde på LDL-kolesterolet. Numera är det omdiskuterat hur stor risk ett förhöjt kolesterolvärde egentligen har, och man börjar mer och mer titta på sammansättningen av kolesterolet istället för det totala värdet. När du har mätt ditt triglycerider värde så undrar du förstås om det är högt eller lågt. Då behöver du veta vad som är bra och vad som är för högt. Läs här om triglycerider normalvärde , referensvärde och gränsvärde, samt om värden för höga och låga triglycerider.

Statiner sänker framför allt kolesterol men har också effekt på triglycerider , och har även visats ha effekt på kardiovaskulär sjukdom vid måttlig hypertriglyceridemi. Jag hade alltså bara ett avvikande värde : HbA1c, långsockret, som låg en enhet . Den vanligaste formen av diabetes, så kallad typ 2-diabetes, ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. (more…)


Hej, Har precis byggt en altan med tak. Hängrännor är monterade, och nu skulle jag vilja ansluta stupröret till en befintlig dagvattenbrunn som ligger. Koppla stuprör till dagvattenbrunn? Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Dagvatten kan infiltreras i marken, fördröjas i en damm eller ledas bort på ytan till en genomsläpplig mark lite längre bort.

Norrköpings kommun förespråkar i första hand att dagvatten ska tas om hand lokalt genom LOD.

I de fall det inte är möjligt att lösa dagvattnet lokalt med LOD kan fastigheterna ibland ansluta sig till det . Renstrattmuffen fungerar som en övergång mellan renstratt och dagvattenledning. Att vattenavrinningen fungerar är mycket viktigt för att skydda husets stomme och insida från nederbör tillsammans med taket är hängrännorna och stuprörens uppgift att transportera bort regn- och smältvatten. Regnvattnet kan bli ett positivt inslag i trädgårdsmiljön om det leds via rör eller ränndalsplattor till en liten damm eller fågelbad.

I vissa fall kan man få ersättning vid bort- koppling av stuprör. Kontakta VA SYD för att ta reda . Vår uppfattning att denna del av husgrundsprojektet är onödigt komplext och dyrt och vår ambition är att göra denna process enklare och därigenom billigare. (more…)


Sten och bitumen värms upp och blandas i ett asfaltverk till en asfaltmassa. Genom att variera stenmaterial, stenstorlek och bindemedel får man asfalt med varierande egenskaper. Räknat i vikt innehåller asfalt cirka bindemedel, resten . NCC har både fasta och mobila asfaltverk i hela landet och kan vid behov flytta verksamheten och på så vis minimera transporterna.

Vi har även resurser att fräsa bort gammal asfalt och återvinna den på plats direkt på vägen genom så kallad repaving eller remixing-teknik. Om nya bestämmelser eller forskningsrön av betydelse tillkommer, kommer boken vid behov att omarbetas. Synpunkter på denna utgåva. Kapitlet innehåller råd för vad man bör tänka på när man väljer återvinningsmetod med.

Gammal indränkt makadam innehållande stenkolstjära i upplag. Asfalt, eller asfaltbetong, som är den korrekta benämningen utgörs av krossat stenmaterial, cirka samt bitumen, ca. Under Hållbarhet kan du läsa mer om vad vi gör för att minimera vår miljöpåverkan. Fan vad intressant, att kunna göra egen asfalt, undra hur mycket det kostar? Om det handlar om att lappa mindre ytor hål och gropar så går det att värma upp gammal asfalt och återanvända.

Hur är det att cykla med fatbike på asfalt å längre sträckor. Fläckig och tråkig asfalt вер. Asfalt förr och nu, varför är den så dålig nu?

(more…)


Hembakta baguetter är härligt. Dessa långsmala bröd som är så gott till nästan all mat. Med en så kallad baguetteplåt är det lätt att få snygga bröd i proffsklass. Ett annat tricks för att få det rätta lyftet i brödet är att arbeta den kraftigt före jäsning. Degen ska vara ganska lös och ska sedan jäsa länge – ca 2 . Sätt ugnen på 250° och ställ en plåt längst ner.

Vält ut degen på bakbordet och dela den i tre delar. Vrid baguetten ett halvt varm om sig själv och lägg på en plåt med bakplåtspapper (eller en smord baguetteplåt ). Himla festlig uppfinning. Hjälper till att forma bröden så de inte flyter ut för mycket utan jäser uppåt. Ofta non stick beläggning så du behöver inget bakplåtspapper). I morgon bitti sätter jag fart på en vetesurdeg också, och till kvällen blandar jag en riktigt stor deg som får jäsa över natten.

På julaftons förmiddag, efter gröten,. Har för första gången använt en baguetteplåt men tyvärr så fastnade bröden i plåten trots att det är non stick. Jag tänker införskaffa mig en baguette plåt däremot.

Det var svårt att flytta över dom efter jäsningen. Eller så låter man dom jäsa på den plåten man ska grädda dom på, det kan nog fungera det också. Ni får liksom jag prova er fram. Vik in långsidan på varje ark, rulla ihop och spetsa till ändarna. (more…)


Det finns inget som helst belägg för att lågt kolesterol skulle vara farligt. Vi har försökt ta reda på vad det beror på och den största andelen förklaras av lägre kolesterolvärden, säger Annika Rosengren. Men Becel har gång på gång sysslat med smygreklam i redaktionellt material tidigare. Idag vet vi allt mer om vad kolesterolet i ditt blod säger om din hälsa.

Och det vi ser förvånar vissa. Men naturligt fett har aldrig kunnat visas öka din risk för .

Här kan du läsa vad det innebär med ett lågt kolesterolvärde. Att det kan vara skadligt att ha ett högt kolesterolvärde vet du säkert, men vet du vad kolesterol är och vad innebär egentligen ett lågt. Speciellt halten av det skadliga LDL-kolesterolet har betydelse för om man kommer att drabbas av åderförkalkning, medan HDL-kolesterolet har en skyddande effekt. Man märker inte att man har för hög halt av kolesterol i blodet.

Vad händer vid för höga halter av kolesterol i blodet? Men den nya studien visar alltså inget samband mellan höga nivåer av kolesterol och risken att drabbas av demens. Tidigare har två finska studier och data från djurexperiment tytt på ett sådant samband.

Den tanke som dök upp var då att eventuellt kunna påverka risken för demens med blodfettssänkande . (more…)


Jag har nu spikat klart mitt råsponttak över stor altan, fint väder i flera dagar och meterologer lovat enbart sol i ett par dagar till. Nu ösregnar det och mitt råsponttak lyser fint i regnet – UTAN skyddspapp! Man har alltid hört att det får inte komma regn på oskyddat råsponttak?

Сохраненная копия Перевести эту страницу нояб. Råspont som tak normalt byggs av tål inte mycket regn , och får det för mycket regn på sig så sväller det och taket blir snabbt vågigt, bara att ta fram kofoten. Och häromveckan var det så dags för det största taket hittills, över hundra kvadratmeter, och med en taklucka.

Dessutom skulle allt virke, papp, . Nu har vi jobbat på i tre dagar i sträck, och sen blev det ett kalasbesök att göra direkt på detta, så bloggen är i stort behov av uppdatering nu. Detta kan vara regn eller snö. Har du en sådan konstruktion kan man täta taket med en speciell duk (Divoroll) som fungerar som Gore-Tex.

Den är tät utifrån men släpper ut fukta. Den monterar man ovanpå takreglarna och sedan ny. Det går annars rätt snabbt att lägga underlagstak av OSB- och plywoodskivor, men de stora skivorna rör sig lite mer än råspont , där mellanrummet mellan varje bräda kan ta upp.

(more…)


Det var flera som svarade att de haft problem med taket till sina Götenehus och att det läckte in i huset eller att fukt samlades mellan takpappen och själva sponten. Vilket är det bästa underlaget för takpapp , åt vilket håll ska den läggas och varför blir det bubblor? För det första ska alla tak med en lutning under grader alltid läggas med två skikt. En nackdel med skivor är att limmet gör det svårt för dem att suga och avge fukt och det kan orsaka mögelproblem.

Profilerna kan vara av plåt, takpapp eller syntetmaterial. Ett papptak ska hållas så rent som möjligt.

Bort med framför allt alger, mossa och löv. Taket ska undersökas noga. Små bubblor i pappen när det är varmt är tecken på att det har kommit in fukt under pappen. Använd en ficklampa och inspektera yttertakets insida. Om det tränger in fukt under yttertaket kan du som regel upptäcka fuktmärken på takets insida.

Då kan du snabbt och relativt enkelt ge ett . De tar den värsta stöten när det regnar, men blåser det till exempel kraftigt kan vatten leta sig in under dem. Fungerar inte systemet får man till slut svåra och dyra fukt – och rötskador i taket. (more…)


Särskilt branta tak med stor ventilerad luftvolym anses behöva ventileras. Ofta sker ventilationen genom ventila- tionsöppningar såväl vid takfot och taknock som i gavlarna. Be- hovet av sådan luftning kan emellertid diskuteras och resul- tat från forskning vid SP visar att i ett väl isolerat tak utan till- försel av fukt, dvs i ett . Vid högt placerade väggventiler i självdragshus eller vid fönstervädring där fuktig inomhusluft ofta släpps ut, har fukten en tendens att söka sig upp i luftspalten och leda till fuktproblem.

Spalten skall ha två öppningar för inlopp respektive utlopp av luft.

Luftning sker normalt vid takfot och nock vid branta tak. Lika viktigt som att täta taket, är att lufta det. Här finner ni våra produkter som hjälper dig till ett friskt tak.

Hej, Jag planerar att göra en vinterbonad tillbyggnad. Taket ska luftas över isoleringen, men hur? Tilluft under takfot men frånluft invid väggen hur gör man den?

Jag vill helst göra ett kuverttak enligt övre bilden, men om det blir problematiskt så kanske jag måste acceptera pulpettak som på undre bilden, . Jag är medveten om att man för att få bort fukten ska ha en luftspalt från takfot till taknock när man isolerar tak på råvind. (more…)


Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak , detta är del två där du fortsätter med lägga. Ett ytterligare undantag är om du avser att lägga ytpapp eller shingel på ett brädat tak med en lutning som överstiger 18ø. Då krävs underlagspapp endast på vissa särskilt utsatta ytor.

Principen gäller givetvis också vid läggning av helt nya tak. Detta betyder alltså att underlagspapp måste läggas på alla brädade tak oavsett .

Eftersom takpappen är diffusionstät måste det finnas en välventilerad luftspalt på ca mm. Vid omläggning av ett befintligt tak kan den gamla. Icopal Monteringsanvisning. Tryck fast takpappen mot limningen. Vi visar dig hur du lägger ett tak med takpapp , och hur du reparerar befintlig takpapp.

Takpapp är superstarkt, och en hållbar takyta. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista .

(more…)


På vintern kan fukten orsaka frostsprängning på fasaden. Många husägare väljer ofta att måla om fasaden när den i första hand skulle behöva rengöras. Då ska du ta bort algerna.

Den första gången är på. Det är möjligt att skura, skrapa och borsta bort synliga alger , men det sitter alltid några sporer kvar som du inte kan se.

Om behandlingen ska vara. Algpåväxt på en fasad kan du försöka få bort med mjuk borste och vatten. Stenplattor kan skuras rena . Att få bort alger på hus, fasad eller plank kan vara besvärligt, särskilt om algerna låtits växa under en längre tid.

Här är tipsen för att få bort alger från villan och få en fasad eller annat träverk att kännas som nytt. Har du själv tips eller frågor kring alger och algborttagning? Skriv gärna en kommentar under . En måttligt nedsmutsad tidigare ädelputsad fasad kan undantagsvis rengöras genom borstning med stålborste och därefter avspolning med vatten.

Metoden är inte tillämpbar om man avser få bort gammal färg, oljefilm eller grövre nedsmutsning. Det finns flera alger som växer på fasader. Om det har börjat växa alger på fasaden räcker det inte att bara tvätta eller måla om den. (more…)