Avluftshuv imkanal


Imkanal med avluft ovan tak. Avluftshuv för bostäder, komfortventilation eller imkanal. Konstruerad för att ge hög mynningshastighet och hög kastlängd. Standard för 2-kupiga betongpannor. Monteras vinkelrät mot tak med dräneringshålet riktat nedåt.

Huven levereras komplett med underbeslag. Ställbar överdel för taklutning. Muffmått i spirostandard. Säkerställer att inga begränsningar finns för ändringar i verksamheten avseende typ av storköksutrustning. Jag vill ju inte ta upp större . Takhuvar med hög kvalité och års färgbeläggningsgaranti.

ABC-VF är som standard tillverkad i förzinkat. Den översta bilden föreställer takhuv VF som är en avluftshuv för vanliga villor och kan användas till det . Här hittar du takhuvar till villan för avluft, till imkanal och kombihuv för både till- och frånluft. Vi har många olika modeller,. Huvens överdel är försedd med smådjursäkert nät i öppningarna.

Kontakta oss för annan typ av taktäckning! Avsedd för komfortventilation eller imkanal. VERGÅNG Övergång fyrkantig cirkulär. Takhuv VF är en avluftshuv för vanliga villor.

S-NING S-ning för skarvning. Skyddet ska begränsa risken. Det är teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun som bygger och sköter Karlstad. Vi ansvarar för kommunens markexploatering, gator, natur, fastigheter, vatten och avlopp.

Det här dokumentet riktar sig till dig som konsult, entreprenör och till vår egen personal vid om- och nybyggnationer av . Denna beskrivning utvisar omfattning och i vissa fall fabrikat för att säkerställa given kvalité. Inom ramen för innehållen kvalité, kan fabriktat eller utförande ersättas med likvärdig. Kombihuv ute- och avluftshuv typ BEVENT RASCH BRSK eller därmed likvärdig komplett med brand- och . Den monteras i lod och auml;r stauml;llbar i lauml;gen mellan 0-40deg;. Gallertyp YG som standard. ABC Ventilationsprodukter AB.

Spisfläkten i varje lägenhet är kopplad till en egen imkanal , som leds till en gemensam avluftshuv på taket. Trapphusen betjänas av ett S-systemdär uteluften tas in vid ett uteluftsintag på entrédörren och frånluften leds ut genom en avluftshuv på taket ovanför hisstoppen. Products without images have been hidden.

Click here to show products without images. Go to the productFind similar products.