Avstånd läkt plåttak


Lägga plåttak eller byta till ny takplåt eller takpannor av plåt? Här får du bra tips om plåttak och takplåt med beskrivning hur du lägger nytt plåttak. Plåttak finns både i form av korrugerad takplåt och plåttak som efterliknar takpannor. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . TRPreglas enligt bild nedan.

För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Det finns två olika sorters läkt du använder när du läktar ditt tak. Den bör ha minst 25xdimension. Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol.

Rekommenderat är CC, från centrum på den första . Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar arbetet. Planera också en lämplig uppläggnings-. Tak finns i flera olika varianter, så när man ska lägga nytt tak så finns det vissa saker som man behöver tänka på för att man ska komma fram till det typ av tak som man vill ha. Om underlaget är av board eller av liknande material så ska man montera en bärläkt med 4millimeters c- avstånd vid takfoten.

Lindab för dimensionering. I följande monteringsanvisning har. Dessutom så finns det många tillfällen då man vid önskan kan lägga plåttak direkt på gammalt tak av papp eller shingel, utan att använda sig av bärläkt. Montering – horisontell. I fall underlagstaket består av board eller liknande material behöver man montera en bärläkt med 4mm c- avstånd vid takfoten.

I vissa fall är det möjligt att montera ett nytt plåttak direkt på ett gammalt tak. Moderna plåttak kan ha ett snyggt utseende som på avstånd påminner om tegel. Om ditt tidigare tak hade tegelpannor som beläggning har det en bärläkt som förhoppningsvis kan utnyttjas, förutsatt att måtten även passar till . Bärläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Ströläkt: sågat 25xmm av lägst sort G4-2.

Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Formel för att beräkna placering av bärläkt. Brandmotstånd: Ett yttertak med profilerad plåt på underlag av fribärande läkt uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler). MONTAGEANVISNING VP-ELIT.

Ett gammalt plåttak kan renoveras på flera sätt. Du kan ta bort plåten och lägga nytt tak eller i många fall lägga det nya plåttaket ovanpå det gamla. Ange avstånd ovankant hängränna till underkant utkastare (mm). Tjockare plåt medger större avstånd mellan läkt och förbättrad gåbarhet. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt.

Minsta avstånd för betongtakpannor är 3mm, max 3mm. Tätare läktavstånd rekommenderas också vid väderutsatta lägen, gäller både 1-kupiga och 2-kupiga panna. Allra först fäster du takfotsläkten vid . Spika läkt 45xmm med ett läktavstånd enligt tabell på omstående sida. Lämpligt avstånd mellan infåstningama när.

Ljuden uppstår endast under varma dagar när längdutvidgningen är som störst. Ljudet kan minskas genom att man placerar en remsa isoleringspapp på träläkten. Vik sedan plåten över nocken och fäst den i vindskivebrädan. Bärläkten fästs med st galvade spik 100xmm genom ströläkten.

Uppmärksamma att mått C endast är mellan första läkten, närmast takfoten, och andra läkten. Avstånd på övrig bärläkt är mått B. VARFÖR SKA MAN VÄLJA ETT PLÅTTAK ? Det är många som ställer frågan: Varför plåt? Eftersom tegelpannor har varit det mest populära materialet de senaste åren är det en berättigad fråga.