Avstånd mellan plintar hus


I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Dimensionen hos bärlinor och inbördes avstånd mellan plintar bestäms genom dimensionering. För överslag kan värdena i. Markytan under huset kan behöva särskild dränering.

Fuktförhållandena i en . Någon gång per år bör man även se till undersidan av huset och kontrollera att det inte skett angrepp av fukt och mögel.

Har man en någorlunda plan mark, kan man överväga att köpa förgjutna betongplintar. Annars är det bättre att gjuta sina plintar själv. En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund. Antalet plintar skall väljas så att regelramen får tillräckligt stöd.

Några exakta regler för detta finns inte. Plintarna i mittraden ligger direkt under en vägg som kommer att . Hej Ska bygga en altan och undrar kort och gott hur många plintar jag behöver för att få till en bra altanlösning. Håller just nu på att revidera min ritning något och har för avsikt med detta att bland annat rationalisera bort ett par plintar.

Som det är nu har jag ett gäng plintar till mitt tänkta bygga.

Att ha ytterligare en plint däremellan . Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Allt från grundsättning, sättning av plintar , bygga regelverk, bygga altantrappa, skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Avstånd mellan plintar för Attefallshus? Nedan följer en mängdning av vår exempelaltan, som är ca kvm stor (68xm). Du köper virke i antal löpmeter. Räcker det för att bära lasterna huset innebär ? Det som avgör är främst hur ojämnt underlaget är, om det lutar och hur stor höjdskillnaden är mellan dörr och mark.

Det är då en definitionsfråga att säga om bärlinor används eller inte. Trädäck på mark brukar man inte fästa i huset , utan låta flyta fritt. De här byggbeskrivningarna är resultatet av ett samarbete mellan XL-BYGG. Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grund.

Se till att vattenavrinningen från grunden är tillfreds- ställande. Marklutningen ska vara i fall från huset minst 1:inom. Det blir ett extra rum, som binder samman huset med trädgården.

I exemplet nedan följer en altan med förhöjd stomme, där trädäckets höjd bidrar till att utjämna nivåskillnader mellan inne och ute. Det är också viktigt att se till att marken under altanen lutar från huset så att regnvatten inte rinner in mot huset. Dessa plintar har därför ett brett avstånd mellan fästjärnen.

Sedan satte jag plintar med smalt fäste med max meters avstånd för bärlinorna som är i dimension 45×1mm. Som stolpfästen har jag tänkt att använda mig av kraftiga plintar som ska gjutas i betong.

Hur djupt behöver jag gräva? Jag har tänkt att ha ett tak av profilerad. Väljer du använda 120cm avstånd blir bär regeln 45c70mm och monteras på högkant. Som takfots bräda 2st i höjd 22x120mm. Börja med att mäta avståndet från en stolpes mitt till nästa, besluta sedan hur breda spjälor du vill ha och hur stort mellanrummet dem i mellan ska vara.

Sätt ihop ett Z med reglarna – de två tvärgående reglarna ska ha detsamma avstånd som reglarna i staketet. Gör sedan om samma process med nästa plint. Gjuta plint med weber basbetong – så gör du – Duration: 1:56. Detsamma gäller ditt hus. Låt det omgärdas av ett vackert staket med en.

Markera platserna med pinnar. I exemplet använder vi oss av färdiggjutna plintar , men föredrar du att gjuta dina egna plintar kan du läsa om det på sid 60. Kontrollera vågförhållandet mellan. Detta kräver att du kan fästa regeln i huset. Om det inte är möjligt får du gräva ner plintar även längst in.

Bärlina är alltså en kraftig regel som utgör en del av regelverket. Bärlina 45×1fästs på ca 5mm avstånd med fransk skruv. Läs mer i Byggbeskrivning.

De flesta trädäck byggs på plintar. Jobbet med dem är det tyngsta och svåraste i projektet. Ett däck på × meter kräver åtta plintar om sidan är förankrad i huset.

Längsta avstånd mellan plintarna för bärlinorna är cirka meter. Helst bör du gräva ned till frostfritt djup, men för ett trädäck kan du nöja dig med . Så här gör du för att sätta plintar : Mät ut rätt avstånd mellan plintarna för att passa bärlinan till ditt trädäck. Bärlinans dimensioner avgör avstånden mellan plintarna. I lerig eller tjälskjutande mark kan man öka med någon decimeter.

Mät noga ut var plintarna ska stå. Gräv hål till rätt djup.