Avstånd mellan taksteg


Det blev en anmärkning i protokollet pg a taksteg. Dessa duger inte enl sotaren. Dels är avståndet mellan stegen för stort, . Hjälp med avstånd mellan downlights i rummet.

Hur monterar man taksteg ? Taksteg på aluminiumtak?

Våra takstag på plåttak är en revolutionerande produkt som skruvas direkt i takplåten. Stegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger meter. Takplåten skall vara minst mm stålplåt eller mm aluminiumplåt. Fast takstege bör finnas mellan uppstigningsstället och taknock.

Fasadhöjd högre än m och. Taklutning större än 1:(ca 6º). Byggnaden bör ha en fast takstege , gång- brygga eller kombination av dessa vid. Bärläkten skall ej ha vankant eller försvagande kvistar, lägst sort V.

Grundregler för val av tak- och vägg- stegar. Ståltakstege Galvaniserad. Max avstånd mellan takdistanser är m. Det Univerala taksteget kan ställas in för bredder mellan 2mm till 3mm. Lossa skruvarna och justera till vilket avstånd som önskas, dra åt skruvarna. Många olyckor har skett genom att infästningarna lossnat från vägg i stegens överkant i samband med övergång mellan vägg- och takstege.

Tänk också på att bredden mellan handledarna ska vara minst meter. Om avståndet är längre än meter mellan takstegen och skorstenen skall takbrygga monteras. Vi marknadsför de ledande märkena och hjälper dig att finna en lösning som du blir nöjd med. Allt från enkla produkter till specialanpassade specialkonstruktioner i aluminium och syrafast stål.

På tak med utvändig isolering används konsolen STK tillsammans med tätplåt. Stegen passar alla vanligt förekommande takprofiler och skruvas fast direkt i takplåten. Steget är godkänt för användning upp till meters fasadhöjd och max taklutning grader. En lös väggstege med permanent glidskydd vid takfot samt en fast takstege mellan uppstigningsställe på tak och skorsten. Kontakta oss och säg vad ni önskar för takprodukt, så hjälper vi er att ta fram ett komplett paket.

Montering av takstegar: Vi erbjuder ett komplett sortiment till olika typer av tak. Lätt stege med bra stabilitet. Stegpinnen är profilerad för att ge ökat halkskydd och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet.

Godkänd för infästning av livlina. C- avstånd mellan skorstensbanden 320mm. Mellan mark- och takstege kan det ibland vara nästan en och en halv meter, och detta är givetvis inte godkänt.

Avståndet mellan stegen och skorsten får vara högst en meter. Mark- och takstege ska ligga direkt vid sidan om varandra. Det finns även många skräckexempel på murkna trästegar som används . Fästplatta till takstege. Traditionell infästning för råspont min. Välkommen till PriceRunner!

Takbrygga monterad som takstege. Trappsteg till takstege.