Avstånd mellan takstolar altan


Om du utrustar altanen med ett tak har du ett gediget skydd mot stark sol och hällande regn. Trallvirket vilar sedan på bjälkar av dimensionen minst 50x1millimeter, normalt med avståndet cirka centimeter mellan sig. Lägg på takstolarna med cirka meter avstånd och fäst.

Innan du lägger på taket monterar du vindskivorna och rännkrokar på takstolarna , om du väljer att ha hängrännor på ditt uterum. Det finns även rännkrokar som du kan montera efter att du monterat vindski- vorna.

Bjälkar och bjälklag för att bygga sin altan. När man ska bygga sin altan så finns det ett antal variabler som påverkar hur tätt man behöver sätta sina reglar. Gjut egna plintar eller köp färdiga betongplintar i din byggmaterialhandel. Väggregeln är takets inre stöd. Stolparna fästs i betongplintarnas beslag.

Den främre regeln, regeln som takstolarna skall vila på, fästs som bilden visar . Ungefärliga relationer mellan de olika handelssorterna.

Bärlinor av konstruktionsvirke till golvbjälkar i två fack till altan 19. Gräv hål, häll lite grus i botten, sänk ner plintarna och återfyll med jordmassa. För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga två meter.

Väg av med ett långt vattenpass så att plintarnas överkant hamnar på samma höj det vill säga i våg. Vattenpasset kan förlängas med en lång rak . Här finner du en Excel-fil (spännviddstabell) för dimensionering av bärlinor, golvbjälklag och spännvidder för att bygga altan. Det betyder att du kan placera dina bärlinor med detta avstånd – Golvbjälkens spännvidd. I rutan som ligger i krysset mellan 45×195-raden och 4-kolumnen finner du värdet 05. På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan.

Dimension på stolparna: × mm. Om du är ändå är osäker så har Bygghandeln en enkel broschyr från Träinformation som beskriver gjutning av plintar för uterum och altan. Om du ska lägga plåttak bör du följa takplåtleverantörens anvisningar beträffande avstånd mellan takstol och tvärläkt. HÄNGRÄNNOR Innan du lägger . Sadeltak med så kallade W- takstolar är lämpliga vid spännvidder upp till m och taklutningar mellan 1:(27°) och 1:(14°).

Tvärsnittsmåttet för massivt trävirke anges som.

Finns i olika tjocklekar och även ändspontat, så att man på ett bra sätt kan sätta ihop dem med varandra med stor hållfasthet, även om det är mellan två takstolar. Limträ är ett slitstarkt material som ofta används till just pelare och balkar ( takstolar och bjälklag) inom byggindustrin. Till stommen i ett uterum passar limträbalkar också alldeles. Hör med din bygghandel eller uterumsleverantör om du är osäker på avståndet mellan takbalkarna. För montering på befint-.

Här hittar du Boverkets föreskrifter gällande . På tvärregeln kan gop Multiglas Tätningslist använ- das, se sid. Beroende på avståndet mellan stolparna, vikt mm. Ett bra genomskinligt tak är. Det räcker rätt bra för att . Vad ska jag tänka på när jag väljer kanalplast? Vi hjälper dig med kanalplast i högsta kvalitet med års garanti!

Välkommen till JTB Uterum!