Avstånd takstolar plåttak


Plåttak finns både i form av korrugerad takplåt och plåttak som efterliknar takpannor. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna , i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Väljer man att vid en renovering ersätta ett skamfilat papptak med plåttak , behöver man i bästa fall kanske inte ens ordna ett nytt underlag. Takplåten kan i de flesta fall monteras direkt på det gamla taket.

Dessutom kan man få ett plåttak som på avstånd liknar tegel. Yttertaket är husets paraply och i nordiskt klimat ställs . Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol. Rekommenderat är CC, från centrum på den första läkten till centrum på den andra skall avståndet vara 600mm. Bärläkt läggs vågrätt på taket ovanpå ströläkten.

Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska . Ströläkt (ca mm) spikas med fördel på takstolarna. Bärläkten får man sedan moderera i avstånd beroende på, dimension, taklutning, snölast, typ av plåt. Kan man göra takstolar pulpettak så här?

Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу дек. Kolla vad plåtleverantören rekommenderar får läkt avstånd till den tjockleken av plåt som du väljer ihop med din . Brandmotstånd: Ett yttertak med profilerad plåt på underlag av fribärande läkt uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler). G4-i takstolar och bärläkt övervägas.

Konstruktionsexempel tak. TRPreglas enligt bild nedan. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Stillastående vatten mellan lackerad och förzinkad plåt kan efter en tid förorsaka s. REGLING DIREKT PÅ TAKSTOLARNA.

Vid takkonstruktioner med bärreglar direkt på takstolarna , ska kondensskydd av. Avståndet mellan takstolarna. Trallvirket vilar sedan på bjälkar av dimensionen minst 50x1millimeter, normalt med avståndet cirka centimeter mellan sig. Bjälkarnas ändar vilar i sin tur på en.

Lägg på takstolarna med cirka meter avstånd och fäst. Nytt tätskikt med profilerad plåt för minsta taklutning 1:16. Befintligt tak bestående av vågformad eternit. Plannja har tre metoder för renovering av eternittak.

Två av dessa är patenterade, kallade metod A . Plåt kan läggas på flera olika typer av underlag. När du bygger nytt väljer du normalt underlagstak av board eller plastfolie alternativt spontade. Renoveringsläkt på befintlig träpanel. Takplåt nummer monteras precis på samma sätt som plåt nummer med överlappskruv 8xmm enligt ”A” och ”B” i föregående avsnitt.

Lösningar för taksystem. De profiler som används i en takstol är FR som diagonaler och. Lindabs dubbla plåttak är ett system för att bygga totalekono-.

Om du ska lägga korrugerad takplåt eller plåt med takpanneprofil anges avståndet mellan bärläkten av leverantören. För att få rätt utseende på takets överhäng när du använder profilerad takplåt, krävs ett kortare avstånd mellan takfotsläkten och den första bärläkten. Observera att alltid ta hänsyn till de belastningar som gäller för ert projekt. Detta kan leda till att läktdimensionerna måste ökas. Använd ej tryckimpregnerad läkt.

Montering på strö- och bärläkt. UNDERLAGSTAK AV TRÄPANEL MED PAPP (ENLIGT HUS-AMA) – MAX. Spika ihop strö- och fästregel. Med underlagstak av spontade.

Höger sida på första plåten, fotplåt 1. Råd: Fäst de 3-första takplåtarna med ett fåtal skruvar tills du ser att du börjar rätt. Fäst därefter de resterande skruvarna, se figur 2. När man har en längdskarv på taket ska man alltid börja med en plåt med antal ”plegel” som är jämnt delbart. Takstolarna får inte vara krökta så att deras överyta avviker mer än mm från.

Frihängande underlagstak.