Bandtäckning plåt


Falsad plåt som taktäckningsmaterial. Plåt som taktäckningsmaterial har lång tradition. Plåtmaterialet har dock förändrats under åren.

Denna Tekniska information behandlar bandtäckning med Plannja Planplåt i stål och aluminium på två olika underlag, dels på träpanel och dels på underlag av vär- meisolering på bärande profilerad plåt. Anvisningarna i denna skrift är allmän giltiga. Konstruktionsritningarna är dock endast avsedda att vara typlösningar .

Band- och skivtäckta tak och fasader är inte längre bara en traditionell företeelse. Plannjas Planplåt har låg materialvikt per kvadratmeter, rik kulörskala och finns i bandbredderna 47 5och 6mm. Detta innebär att i stort sett vilken byggnad som helst kan skräddarsys med nya kreativa uttryck. Vanligast är dock att plåttäckningen görs med hela band från taknock till takfot, så kallad bandtäckning.

Vi erbjuder takplåt, taktegel, takavvattning, plåtprodukter, tillbehör m. Läs mer om våra nya produkter här på hemsidan. Wosab utför bandtäckning som är en säker lösning vid låglutande tak där man ej kan använda tegel. Kontakta oss så tar vi fram en lösning för dig!

Där har du förhållandena.

Det är bara så enkelt att en plåttäckning tar tid. Om man väljer det lyxigare alternativet koppar blir totalkostnaden lägre. Rimligt pris på bandtäckning ? Сохраненная копия Перевести эту страницу armat tillverkar plan- och bandtäckningsplåt i flera olika stålkvaliteter. Du väljer även om du vill ha plåten levererad i format eller på rulle. Tänk på att plåt ska lagras torrt och väl ventilerad.

Vid längre tids lagring måste plåten förvaras inomhus under jämn temperatur. Här vårt produktprogram för vackra och säkra plåttak:. Då får man inga tvärfalsar vilket ger taket ett helt annat utseende än vid skivtäckning.

Dagens bandplåt blir inte heller lika slät och fin som den äldre skivplåten. I Kraftstation, Storforsen, Avesta har vi utfört ett plåtarbete där uppdraget var att bandtäcka tak i rostfri plåt. Vill du ha bandtäckt tak. Bandtäckning – bandtäckning , plåtslagerier, plåtarbeten, plåttak, hängrännor, takplåt, byggnadsplåtslageri, takarbeten, fönsterbleck – företag, adresser, telefonnummer.

Kommentar: Att göra en jämförelse mellan traditionell skivtäckning som målas på plats mot en täckning med s. För den som dock tänker lite och accepterar ovanstående angående jämförelsen mellan skiv- och bandtäckning , blir kostnadsfördyringen för beställaren bara 6 . Ring för mer information! Vi är ditt plåtslageri i Skåne. Våra yrkesskickliga plåtslagare jobbar med Rheinzink taksäkerhet – Lödde Plåt AB.