Bandtäckning underlag


Falsad plåt som taktäckningsmaterial. När väljer man band- respektive skivtäckning? Bandlängder och fasta zoner. Underlag för planplåtstäckning. Vindbelastning, utdragskrafter.

Denna Tekniska information behandlar bandtäckning med Plannja Planplåt i stål och aluminium på två olika underlag , dels på träpanel och dels på underlag av vär- meisolering på bärande profilerad plåt.

Anvisningarna i denna skrift är allmän giltiga. Konstruktionsritningarna är dock endast avsedda att vara typlösningar . Vanligast är dock att plåttäckningen görs med hela band från taknock till takfot, så kallad bandtäckning. Banden sammanfogas med ståndfalsar. Bandtäckning kan användas på alla typer av byggnader. Plan plåt förekommer i två olika utföranden, skivtäckning respektive bandtäckning.

Skivtäckning utförs alltid på fast underlag. Detta beror bland annat på att falsmaskiner används vid omfalsningen av ståndfalsarna. Taklutning 1:(grader) Fast zon placerad mitt på takfall.

Maximal plåtlängd med utgångspunkt från centrum av den fasta zonen blir 1meter. Extra slitstark underlagspapp (JSC.11 AMA Hus 08) fungerar som vattenavledande underlag under brukstiden och som väderskydd under byggtiden. Minsta taklutning avgörs av planplåtens . Produkten används med fördel när slitaget är stort på den inklädda takytan samt vid kall väderlek. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat!

Takplåt som monteras enkelt med hjälp av klickfunktion. Ser ut som den klassiska bandtäckningen, men. Papp med sand på har försvunnit helt dom senaste år som underlag till bandtäckning och det som thomasx prata om underlagsduk, som sätts fast tillsammans med ytskiktet vet jag inte vad de är och jobbar som plåtslagare. Täckningstyper: Plåt utförs antingen som skivtäckning eller bandtäckning , både på tak och vägg.

Micoral (byggpapp). Tillbehör takpapp och shingel. Vid bandtäckning på ett tak är det viktigt att veta vilket underlag plåten ska ligga på. I de allra flesta fall läggs plåten på ett pappat träunderlag. I dessa fall behöver du inte ta med något extra i kalkylen.

I bland består underlaget av isolering eller betong och det är då viktigt att ta med detta merjobb i kalkylen. Vad skiljer ett vanligt byggplåtsystem med bandtäckning (Clix) då vi pratar livslängd? Skillnaden mellan dessa system är att hur man gör vid skarvar och infästningar, som ni säkert vet rör sig plåt vid temperaturväxlingar, dvs.

Då får man inga tvärfalsar vilket ger taket ett helt annat utseende än vid skivtäckning.

Dagens bandplåt blir inte heller lika slät och fin som den äldre skivplåten. Skarvning och lagning görs med. Mataki Specialklister (asfaltklister). Transport och lagerhållning.

RAW HP 5skall transporteras samt lagras stående.