Bärläkt dimension plåttak


Det här behöver du när du ska lägga plåttak : Verktyg: Borrmaskin (1) Nit tång (2) Nibblingsmaskin (3) Plåtsax (4) Sticksåg (5) Bågfil (6) Fogsvans (7) Hammare (8) Tumstock (9) Penna (10) Stege. Material: Takplåt, Virke till bärläkt , minst 45×mm, hyvlat eller 50×mm sågat, Extra ströläkt, ev. Plåttak finns både i form av korrugerad takplåt och plåttak som efterliknar takpannor. Götalan Östra Svealand samt Norrlands kustområden) alt.

Västra Svealand samt inre Norrland). Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverket och fribärande läkt ska konstruktionsvirke användas. G4-i takstolar och bärläkt övervägas.

Spik, skruv och byggbeslag ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande rostskydd. Ströläkt: sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Bärläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Formel för att beräkna placering av bärläkt.

Utan ströläkt kommer inträngande vatten och kondens (blir alltid kondens på plåt) fastna mellan bärläkten och orsaka fuktskador. Fel dimension på läkt, säkerhetsrisk? Den bör ha minst 25xdimension. Пожаловаться на другую картинку.

Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol. Rekommenderat är CC, från centrum på den första läkten till centrum på den andra skall avståndet vara 600mm. Plannja Kombiläkt eller liggande träreglar.

Sammanlagda plåtlängden får dock inte . Placera underlagstäckningen ovanpå fotplåten. Sätt skruvarna i sick-sack. Var noggrann så att den första plåten monteras i rät vinkel mot takfoten. Använd självborrande skruvar i alla ränndalar. Förvissa dig om att underlagstaket är minst mm tjockt och har underlagspapp i gott skick som avrinningsskydd.

Tänk på att du måste montera krokar för hängrännor och fotplåtar innan du börjar lägga takpannorna. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt. Minsta avstånd för betongtakpannor är 3mm, max 3mm. Tätare läktavstånd rekommenderas också vid väderutsatta lägen, gäller både 1-kupiga och 2-kupiga panna.

Allra först fäster du takfotsläkten vid . Har du ett yttertak av shingel eller papp är det möjligt att du kan lägga ett plåttak direkt ovanpå beläggningen. Bäst är att noggrant undersöka vad som gäller för det plåttak som man är intresserad av. Oftast är det rekommenderat att använda en bärläkt. Om ditt tidigare tak hade tegelpannor som beläggning . Varför ska man välja ett plåttak ? Eftersom takpannor har varit det mest.

Easy-Click kan monteras på bärläkt eller direkt på ett plant underlag. Maximalt avstånd mellan bärläkten är 3mm. Ett gammalt plåttak kan renoveras på flera sätt.

Du kan ta bort plåten och lägga nytt tak eller i många fall lägga det nya plåttaket ovanpå det gamla. Montering av bärläkt med underlag plast-haloten-board eller likvärdigt. Första läkten (fotläkten) monteras vinkelrätt mot takfallet. Frågan är då om man verkligen behöver strö- och bärläkt på ett litet tak som detta eller om man kan skruva plåten rakt i taket som består av spikade plankor. Underlag av spontade brädor.

Det finns således inga takstolar utan. La nyss plåttak på en liten större bod men med samma uppbyggnad som din. Till plåtens fördelar hör att den.

Vid renovering av tak med papp kan plåten läggas direkt, utan strö eller bärläkt. Detta förutsatt att taket är tillräckligt plant. I annat fall krävs alltså montering av strö- eller bärläkt ). I takfot skruvas varje profilbotten.

Hänsyn måste även tas till rådande. Används stålläkt fästes plåten med självborrande skruv. Genom att sidoförflytta och snedställa.