Bärläkt mått


Takfallets bredd innanför vindskivorna ska helst vara en multipel av 2mm (enkupigt tegel) respektive 2mm (tvåkupigt tegel) med ett tillägg av mm. Takpannor av tegel ska uppfylla fordringarna enligt. Ströläkt: sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Bärläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2.

Formel för att beräkna placering av bärläkt.

Används normalt som bärläkt , men kan med fördel även användas som ströläkt. Man placerar alltid ströläkt mellan takpappen och bärläkten. Den distans som ströläkten skapar, är nödvändig för att vatten skall . Läktavståndet kan variera något beroende på hängrännans montering och takets lutning. Om man ej har tillgång till någon panna så lägg ett läktavstånd på 3mm, mätt mellan underkant takfotsläkt till överkant första bärläkt , se bild 2. Detta är ett bra universalt mått som passar de flesta tak.

Mät och spika fast den nedersta . Se rekommendationer i tabellen för åtgång.

Vid brantare tak- lutning minskas detta mått något, så att nockpannan täcker översta pann- raden ordentligt. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt. Minsta avstånd för betongtakpannor är 3mm, max 3mm. Tätare läktavstånd rekommenderas också vid väderutsatta lägen, gäller både 1-kupiga och 2-kupiga panna.

Allra först fäster du takfotsläkten vid . För att underlätta att övrig bärläkt kommer på rätt avstån tillverkar du en mall med det mått du behöver. Infästning av Plannja Kombiläkt till ströläkt för eternitrenovering. För infästning av bärläkt i trä till Plannja ströläkt för eternitrenovering, se 5. Avstånd uk takfot ök första bärläkt mm. Bygghöjd över bärläkt mm. Fotplåt mellan papp och ränna.

Palema 2-kupig betongpanna. Benders palema candor är pannorna. När jag skulle läkta kupan så märkte jag att måtten inte stämmer. När jag sen ska spika översta bärläkten så är inte måtten bra.

Läkt Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Överstigs dessa mått kallas träbiten istället en bräda.

Läkt används bland annat som mellanliggare på trähus med stående trä (lockläkt). Då man ska lägga takpannor används läkt som underliggare, först läggs ströläkt lodrätt (från nock till takfot), ovanpå ströläkten fäster man horisontella bärläkt , som takpannorna vilar på. Ventilationsintag vid takfot: Motsvarande till min.

Evakuering av ventilationsluft vid nock: Motsvarande till min. Se även Monier Roofings monteringsanvisning ”Tegel- och betongtak”. Alla mått och uppgifter i detta produktdatablad . Vid skråkant kan en bärläkt monteras längs kanten. När papp och läkt monterats – städa taket noga!

Om takfallet inte är anpassat till takteglets mått måste jämkning göras. En liten differens kan ibland justeras med språnget vid takfoten. Börja med att riva bort det gamla taket, takpannor, bärläkt och ströläkt bör rivas bort.

C-måttet är avståndet från sida nockbräda till överkant övre bärläkt ). Sopa av taket så det blir rent från löv,. Vi tillverkar ränndalar, skorstensbeslag, takluckor efter dina mått. Skorstenshuvar och stosar kan också.

Hos plåtgrossisten får du takplåten i exakta mått till ditt tak. Visa mer infoVisa mindre info.