Bärläkt plåttak


Material: Takplåt, Virke till bärläkt , minst 45×mm, hyvlat eller 50×mm sågat, Extra ströläkt, ev. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . TRPreglas enligt bild nedan.

För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar arbetet.

Planera också en lämplig uppläggnings-. Börja med att riva bort det gamla taket, takpannor, bärläkt och ströläkt bör rivas bort. Sopa av taket så det blir rent från löv, barr och damm. Underlagstaket ska besiktigas noga. Laga eventuella skador på underlagstaket.

Ströläkt: sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Bärläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Formel för att beräkna placering av bärläkt.

Har du ett yttertak av shingel eller papp är det möjligt att du kan lägga ett plåttak direkt ovanpå beläggningen.

Bäst är att noggrant undersöka vad som gäller för det plåttak som man är intresserad av. Oftast är det rekommenderat att använda en bärläkt. Om ditt tidigare tak hade tegelpannor som beläggning . Den tredje filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Det första som ska göras när man ska lägga ett plåttak är att undersöka den gamla takbeläggningen. Om denna är av antingen papp eller shingel så kan man i de allra flesta fall lägga det nya plåttaket direkt på beläggningen, alltså utan bärläkt.

Dock är det alltid en fördel att undersöka beläggningen för det kan ändå vara en . Det positiva med plåttak är att det är mycket lätt och är även enkelt att lägga. Detta är en stor fördel jämfört med exempelvis tegel. Dessutom så finns det många tillfällen då man vid önskan kan lägga plåttak direkt på gammalt tak av papp eller shingel, utan att använda sig av bärläkt.

Om det gamla taket är av takpannor kan . Frågan är då om man verkligen behöver strö- och bärläkt på ett litet tak som detta eller om man kan skruva plåten rakt i taket som består av spikade plankor. Kan någon byggnadskunnig svara på om jag behöver läkt eller ej? La nyss plåttak på en liten större bod men med samma uppbyggnad som din. C- eller Z-profil eller på träbalkar. Taket kan också monteras på stål- el- ler träläkt.

Lindab för dimensionering. I följande monteringsanvisning har.

Monterings- ordningen är densamma för reglar. Metoden kan användas både för Plannja takpannor och profilerad plåt, men normalt rekommenderas metoderna B eller C för profilerad plåt. Vid nytäckning med profilerad plåt skall en ny bärläkt. Utan ströläkt kommer inträngande vatten och kondens (blir alltid kondens på plåt) fastna mellan bärläkten och orsaka fuktskador. Montera plåttak direkt mot underlagspapp?

Läkt eller papp under takplåten? Ett gammalt plåttak kan renoveras på flera sätt. Du kan ta bort plåten och lägga nytt tak eller i många fall lägga det nya plåttaket ovanpå det gamla.

Plåt på papp utan läkt ? Hänsyn måste även tas till rådande . Jag har ett fuskbyggt garage där taket läcker. Idag ligger det ett plåttak direkt på läkt utan råspont och papp under. Jag tror att det både läcker vid farmarspiken som sitter löst och att jag får kondens på undersida som droppar ner på innertak.

Min tanke är att spika råspont direkt på takstolar och lägga papp.