Behålla sticketak


Båda flyglarna är idag belagda med slitna och mossbemängda betongpannor, som nu skall bytas till tegelpannor. Min fråga rör de sticketak som ligger som undertak på byggnaderna, och hur jag skall hantera dessa. Då gamla undertaket består av trästickor( sticketak ) vill jag ovanpå detta lägga ströläkt 28mm samt spika ett tätt råspont tak och sedan vanlig takpapp och strö och bärläkt. Det enda jag undrar är varför du behåller spåntaket?

Byta betongpannor på ett spån tak. Hur ska man göra med sticketaket? Duger spåntak som undertak? Har ett liknande tak med eternit ovanpå spåntak,måste snart bytas och i mitt fall blir det fibercementskivor (den nya eterniten) då jag vill behålla nuvarande utseende.

Bästa hade varit ett nytt spåntak men det lär kosta mer än det smakar. Arbetsgången som de flesta föreslagit är att låta spåntaket ligga kvar . Spån under pannorna вер. Måste åtgärda lagårdstaket чер. Har ngn råd att ge om att lägga spåntak?

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку серп. Det läcker in på ett par ställen. Tacksam för svar om erfarenheter och. Konstruktionen består inifrån av relativt tjocka brädor, dåliga takspån, till viss del ströläkt, klena bärläkt och gamla patinerade tegelpannor. Den totala taktjockleken är relativt måttlig och bidrar till ett vackert utseende.

Taket har nu börjat läcka och är i akut . En lagom brant lutning är viktig när du ska lägga gräs- och torktak. Vad gäller för gräs- och torvtak? Nu undrar vi om man kan lägga torv- eller grästak på gäststugan? Vilka för- och nackdelar finns det?

De befintliga pannorna ligger på läkt som sitter direkt på ett sticketak. Takspån, stickspån, spilkspån, pärt, spiller. De tunnare takspånen som behandlas här skall inte förväxlas med . Kyrkspån ligger nästan bara på kyrkor eller herrgårdar.

Virket måste vara rakvuxet och kvistfritt. Idag tillverkas kyrkspån maski . Då hänger den ner mellan takstolarna så att eventuellt vatten kan rinna ner för taket och ut i det fria. Lägger du plasten över reglarna så får du grop i plasten vid varje regel där vattnet kan samlas. Du får bedöma hur bra spåntaket är när du har tagit bort teglet, om det är värt att behålla spånen eller riva bort . Jag har ju inte sett huset men med tanke på husets och även takkonstruktionens höga ålder så tycker jag att ni skall överväga att behålla den befintliag konstruktionen. Eventuellt kan man spara spåntaket under ett nytt undertak som du beskrev.

Men rådfråga en konstruktör eller hantverkare som har . Vill inte kalhugga den egna skogen på hemmanet som funnits i släkten sedan generationer tillbaka. Jag är arkitekt och UTBO med annorlunda åsikter. Här beskrivs också vådan av att vara kulturhistoriskt intresserad i en liten, liten by i . Vi bygger timmerhus på riktigt vilket innebär att inga fräsar används i bearbetningen av stockarna som får behålla sin egen karaktär och charm. All nyproduktion sker inomhus vilket ger en jämnare kvalite och minskade risker för blånad. På beställning tillverkar vi golv,tak och väggpaneler samt lister efter kundens önskemål.

Ytor mot norr behåller ofta lite tjära på ytan och blir mörkare. På ytor mot söder kan det ibland vara svårt att se att taket tjärades redan efter några månader. Normalt tjäras taket en gång. Då tjära inte är någon målarfärg utan en . Poliskroppar som försöker behålla sin vikt genom att förankra den med tunga bilar, läderjackor, koppel, batonger, hölster, vapen, handklovar. Han håller på att befria skuggorna.

Utan tyngd glider de förbi, utan smärta och utan kärlek passerar de genom varandra. De har rivit ned det förra taket med sticketak , grovsågade plank och spån för att bygga upp det nya från grunden med isolering, ny luftspalt, spåntade. Taken på stugorna på Östansjö fäbodar består av hyvlad spån av senvuxen gran. För att stugorna ska behålla sin ursprungliga originalskick lägger man spåntak.

Kunskapen hur man gör förs vidare från äldre till yngre. Om det saknas går det ofta att få tag på begag- nade tegelpannor från byggnader i trakten. Spånen hyvlas till rätt tjocklek.

Skräp på taket såsom barr, löv och mossa behåller fukt och vatten. Det kan bidra till frost- sprängning i takteglet. Se till att det inte växer höga träd nära huset eller hänger grenar från träd in över taket.

Löv och löst skräp borstar du bort. SBS-modifierad bitumen behåller sin smidighet vid lägre temperatur och är därför lämplig vid vinterarbete. I samband med underlagstäckning använder byggmarknaden en del förkortningar som du kan behöva identifiera. Exempel på sådana är: U = undertak, UT = vattenavledande underlagstak.

UV = underlagstak direkt . Fönster i till synes dåligt skick, till exempel där bågen är rötskada är oftast i bättre skick än man tror. En kunnig fönsterhantverkare kan res- taurera bågen till fullgott skick så du kan behålla den i många år .