Benders läktavstånd


Vid taklutningar under 22° skall underlagspap- pen vara skarvklistrad. Mått A minus mått B ger husets taklutning. Läktavstånd mäts från ovankant till ovankant.

Observera att måttet från takfotsläktens nederkant till . Utluftningsarean är ca cm².

Den ger en estetisk helhet av taket. Taket är husets femte fasad och har stor betydelse för bostadens utseende och helhetsintryck. Benders Gavelpannor kan läggas med . Vilken man väljer är en smaksak och avgörs till stor del av hur huset ser ut.

I det växande utbudet av takpannor gäller det för dig att välja rätt. Tätare läktavstånd rekommenderas också vid väderutsatta lägen. Allra först fäster du takfotsläkten vid takfoten.

Krav: Råspont och godkänd papp Rätt läktavstånd i förhållande till taklutning Krav: se tabell i monteringsanvisning Pannorna skall läggas i. Avstånd uk takfot ök första bärläkt mm. Bygghöjd över bärläkt mm. Fotplåt mellan papp och ränna.

Palema 2-kupig betongpanna. Takteglets storlekstoleranser möjliggör att hörnglipor med storlek upp till mm kan förekomma utan att påverka takets funktion. Dantegl och Vittinge tillåter hörnglipor upp till . Vid lägre taklutning än 22° skall. Färdigställ vinkelrännor.

Täta kanter och genomföringar. Passa på att sätta reglar och förstärkningar att fästa komponenter i. Det kan vara svårt att komma åt detta när underlagstaket är på plats. Checklista: Har ni de förstärkningar . Beställ dina takpannor på nätet och vi levererar dem hem.

Stort urval av takpannor från en mängd kända varumärken hos bygghemma.

Sveriges största bygghandel på nätet! Här får du tips och värt att tänka på vid takläggning samt beskrivning och instruktioner hur du ska lägga tak på ditt hus. Max läktavstånd ( mm), 375. Minsta taklutning (°), 14.

För By- och Slottssortering läktavstånd 3mm) och gäller för alla taklutningar ner till 22°. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kall- las för bärläkt, se bild 2.