Benders leggeanvisning


Før du legger ny takstein på et gammelt hus bør du først kontrollere taket. Kontroller taket både innvendig og utvendig. Lekkasje, fukt og råte kan skape store problemer og må utbedres. Ta særlig en kikk oppunder mønet og rundt gjennom føringer.

Undertak og eksisterende lekter . Monteringsinstruksjoner og andre dokumenter presenteres på respektive produktside.

For deg som heller ønsker å søke på dokumenttype, presenterer vi de her sortert per sortiment. Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Hva koster et komplett tak?

Vi får mange spørsmål i løpet av en dag om hva koster et komplett tak i de forskjellige taktypene. Palema leveres som overflatebehandlet, ubehandlet, candor, brilliant og struktur. Lafarge Roofing AS er ikke ansvarlig for skader eller mangler ved montering eller . Betongtakstein kan benyttes til alle typer tak som er dimensjonert for å tåle vekten.

På tungt belastede overflater brukes kantstein som du graver ned og setter i jordfuktig betong. Du kan med fordel også støtte kantsteinen med jordfuktig betong. Fyll fugene med fugesand og sop bort overskytende. Benders Kantsikring, en hel stein eller helle. Det ferdigmonterte belegget . Asymmetrisk form gir et levende spill i taket.

Velg mellom ubehandlet eller akrylbehandlet overflate. Kan legges med takvinkel fra grader. Skråstilt vannlås bidrar til meget tett tak. BENDERS TAK LEGGEANVISNING CARISMA BETONGSTEIN For. I leggeanvisning på disse er det ikke beskrevet tettebån men det skal monteres.

Håndtering av returpaller behøver du heller ikke bry . Dette skal hindre vann, snø og slikt å trenge inn . Takvinkel( ) Dobbelkrum Lekteavstand (mm) 2-krum Antall takstein (m²) 2-krum. Disse leggeanvisningene er veiledende ved legging av takstein og montering av tilbehør fra .