Beregne takareal


Ved hjelp av vårt IcoBest Beregningsprogram kan du selv beregne hvor mye materialer som vil medgå til ditt prosjekt. For å få pris må du skrive ut beregningen og henvende deg til en byggevareforretning som vil hjelpe deg med dette. Slik måler du taket ditt enkelt fra bakken!

Finn tilsvarende tak som du har på boligen . Du kan legge inn taket i et beregningsprogram. Både Isola og icopal har det på sine nettsider. Eller du kan ta lengde på vindski og lengde på takfot og multiplisere det.

Er begge takflater lik så ganger du tallet med 2. Det blir ikke det dobbelte av grunnflate. Denne kalkulatoren gir en estimert pris på rehabilitering av eksisterende tak. Velg hvilket type tak du ønsker.

Les mer om de forskjellige taktypene ved å klikke på spørsmålstegnet. Vær oppmerksom på at takberegningsprogrammet angir antallet takstein, mønestein og spesialstein. Skriv inn opplysningene i feltet bemerkninger i prisforespørselskjemaet.

Tagareal for hus med saddeltag. Takareal for hus med saltak: Takfallets høyde x lengde = m2x. Mønelengden = takflatens lengde.

For å kunne beregne materialforbruk og pris på taket, må vi vite størrelsen og vinkelen på taket ditt. Programmet er utviklet for å beregne takmaterialer: mengden av platemateriale ( Onduline, Nulin, skifer eller metall), Underlagsmateriell (asfalt, taktekking), antall styrer lathing og taksperrer. Programmet opererer i to modi: en enkel saltak og et tak med to side gavlene . Det gir deg god tid og mulighet for å se hvordan de nye tak kan se ut.

Om brukerens nettleser tillater det så vil nettsiden automatisk finne ut hvor brukeren befinner seg og vise lokasjonen. Brukeren kan også taste inn adresse og sin hagen på den måten. Hensikten med tjenesten er å gjøre det enklere for hageeiere å beregne riktig mengde plen og ikke mist det som trengs . Vi har endret linken og gitt beskjed om error-meldingen. TranslateShow original text. Kalkulatoren beregner med utgangspunkt i pålitelighetsklasse 2. Du finner mer om forutsetningene i Teknisk informasjon.

Bruksområder: Snøkrokkalkulator har i hovedsak bruksområder. Beregning av antall snøfangerkroker ut fra snølast, takareal og taksteinoverflate. Beregne leggemønster for tak med vanlige typer av . Du bør beregne litt ekstra, spesielt hvis veggen eller taket er av typen som trekker til seg mye maling. Husk at du trenger mindre maling til andre strøk.

DRIFTSJEFEN: Ann-Liz Grønli merker at mange sliter . Slik beregner du forbruket av takstein til huset ditt. Kult med en kalkulator her! I andre situasjoner, når man skal beregne hva man trenger, er det kjekt å ha en spesialutviklet regnemaskin for hånden.

Da slipper man å gå seg bort i den vanlige kalkulatoren eller måtte ty til hoderegnemaskinen som kanskje . Når myndighetene skal beregne eiendomsskatt, formuesskatt eller kommunale avgifter er det ikke likegyldig om en bolig er eller 1kvadratmeter. Angi: Areal av yttervegger under terrengnivå (1), over terrengnivå (2) og takareal (3). Det er avhengig av hva som blir tatt med. Eksempel Beregn siden b . Til enda større arealer finnes det renner med bredden 1mm og rør med diam- eteren 1mm. Man kan også bruke en mobilapp til å måle dette.

For å beregne takfallet brukes tabellen til høyre. Takrenner Tabell Plannja. Direkte leveranser til Norge Vår forretningside.

Vi selger direkte til kunder som byggmestere,entrepenörfirma,eiendomsselskaper, og private villaeiere som adm.