Bjälklag på betongplatta


Hur du ska tänka när du ska bygga eller renovera ditt bjälklag. Vilka husgrunder har vilka bjälklag , material och konstruktion. Svar från vår expert om hur du ska tänka när du ska lägga golv på betongplattan. Hej, vi har ett 70-talshus som står på en poisolerad betongplatta på mark.

Plattan går under huset och under garaget som är ihopbyggt med huset.

Platta på mark består av armerad platsgjuten betong som samverkar med byggnaden bärande stomsystem. Bjälklag eller gjuta platta ? Betongplatta – hur räkna hur mycket den håller för? Сохраненная копия Перевести эту страницу Konstruktionsexempel väggar. Bärande yttervägg – massivträ. För att uppfylla höga krav på ljudisolering och brandmotstånd tillverkas en typ av ytbärande bjälklagselement bestående av träbjälkar fastgjutna mot en armerad betongplatta – så kallade samverkanselement.

Kvadratmeter: 1kvm fördelade på plan.

Uppvärmning: Vattenburen värme från elpanna. Ventilation: Mekanisk frånluft, tilluft från genom vädring. I Sverige förekommer platta på mark till . Läs om konstruktionen platta på mark hos Anticimex. Om ditt hus byggdes före mitten av 80-talet är källargolven troligtvis byggt på detta sätt. Med det hållfasta och vattentäta Finnfoam förbättras funktionen och konstruktionens felttolerans för en platta på mark betydligt.

När värmeisoleringen befinner sig under plattan är konstruktionen betydligt . Olika golv kräver olika isoleringslösningar. Mellanbjälklag måste vara väl isolerade mot buller mellan våningarna. Ventilerade golv (krypgrunder) fungerar som en fasad under byggnaden medan platta på mark har höga krav när det gäller fuktrörelse. En välisolerad golvkonstruktion skapar en god ljudmiljö och håller dina . Kapillärbrytande PAROC stenull är det idealiska materialet för isolering under platta på mark.

Om puts används på sockeln bör putsskiva användas (levereras av putsleverantör). Besparingarna i tabellen nedan kan tillämpas endast för fundament av betong, betongplatta och endast om det inte finns isolering som bryter köldbryggan mellan bjälklag och sockel. Multiplicera omkretsen på sockeln med värdet för .

Betong Att välja rätt betongkvalitet kräver kunskap och erfarenhet. Det bästa är därför att välja fabriksbetong och rådfråga leverantören för att få det mest ekonomiska och funktionella alternativet för rådande förhållanden. Tänk på att uttorkningstiden är en viktig aspekt vid val av betongkvalitet . I denna övning skall du skapa bjälklag för två våningar i en byggnad.

Du skall skapa en betongplatta på första våningen som ansluter till grundens väggari brandstationens administrationsbyggnad. Därefter skall du skapa ett bjälklag på andra våningen som ansluter till och stöds av ytterväggarnas konstruktion. Betong har hög värmeledningsförmåga, därför måste ytterväggar av betong alltid värmeisoleras. Detsamma gäller t ex betongplattor på mark, annars kan skador lätt uppstå på fuktkänsliga material i kontakt med betongen.

Med en god värmeisolering på ett kapillärbrytande bärlager har en betongplatta på mark en mycket . Lättbetongvägg med puts. Tips och råd: Undergrunden täcks med fiberduk för att förhindra finkorningt material att tränga in i dräneringslagret. Viktigt att skydda mot kapilärt stigande vatten. Gör dubbla kapillärbrytande system eftersom det är komplicerat . Den stora skillnaden mellan en platta på mark och en krypgrund är att en krypgrund behöver ett fribärande bjälklag som bär upp huset mellan balkarna.

Vid en krypgrund behövs ingen betong. Precis som med platta på mark så finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett källargolv med dålig grundisolering så värms marken under källaren upp.

Fukten transporteras från den varma marken under huset och upp till källarväggens insida. Detta innebär risk för .