Bjälklag plintgrund


I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader. Ett bottenbjälklag är det nedersta bjälklaget i ett hus med krypgrund eller plintgrund. Bjälklag över uteluftsventilerad krypgrund och plintgrund.

Innergolvet kommer att vara ett plankgolv.

En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund. Några exakta regler för detta finns inte. Nästan av googelsökningarna som leder in till denna bloggen behandlar plintgrund.

Så därför tar jag upp ämnet igen och denna gången med betoning på för- och nackdelar med plintgrund. Men ni hittar även alla inlägg . En plintgrund är en typ av grundläggning där man gjuter eller gräver ner plintar av betong. Man köper antingen färdiga plintar eller så gjuter man dessa på plats.

Hur du ska tänka när du ska bygga eller renovera ditt bjälklag.

Vilka husgrunder har vilka bjälklag , material och konstruktion. Bärlinor av konstruktionsvirke utförs av till exempel stycken 45x2mm bjälkar ställda på högkant sida vid sida. Skarvar mellan bjälkarna förskjuts så att bärlinorna får bästa kontinuitet. Majoriteten av fritidshusen är byggda på plintgrund , torpargrun krypgrund eller källare och det är dem vi valt att titta närmare på. Antalet sammanfogande spik eller . Eftersom solen inte värmer . Särskilt viktigt är detta om huset står på öppen plintgrund eller om det finns stor ventilationsarea.

Undersöktes detta då bjälklaget tilläggsisolerades? Kanske finns det utrymme att applicera ett vindtätt skikt under bjälklaget. Om byggnadens väggar står på golvbjälklaget brukar förbindelsen mellan syll och bjälklag vara en. En ”blind botten” byggs med spikläkt längs underkanten av bjälk arna.

Spontat virke (alternativt blindbotten plywood med anti mögelbehandling som spikas i läkten) läggs tvärs . När du väljer att bygga. Montera bjälklagsregeln på bärlinorna enligt ritning med. Här beskrivs plintgrund.

Tillbyggnaden skall inte.

Ett annat alternativ är att gjuta plintarna på plats. Framförallt när trädäcket är under bar himmel, av erfarenhet vet jag att under hösten vandrar fukt längsmed. Med plintgrund avser man en konstruktion där huset står på plintar mot mark. Oftast är dessa av betong och används vid mindre fastigheter.

Att bygga en grund av plintar är förmodligen det billigaste sättet att skapa en grund. Nackdelen med en plintgrund är att det alltid kommer att vara en stor risk för mögelpåväxt under . Plintgrund för attefallshus.