Bjälklag trä


Träbyggnadstekniska lösningar för olika typer av bjälklag behandlas här samt material och utförande för några lösningar som gäller generellt för bjälklag i trä. Bottenbjälklag är det nedersta bjälklaget i ett hus med krypgrund eller plintgrund. Det ska dimensioneras för horisontella och vertikala laster, till exempel egentyng nyttig last, snölast och vindlast, var för sig eller i kombination.

Bärverk till bjälklag kan bestå av balkar ( linjebärverk) eller ytbärande element. Bärande element av trä kan utgöras av: bjälkar av .

Tabellerna för Hjälpmedel – tabeller avser bjälklag med centrumavstånd 6mm och är ej tillämpliga. Boardgolv Balk i massivt trä c 6mm. Lägenhetsskiljande bjälklag ska uppfylla krav på brandsäkerhet och ljudisolering och är därmed avsevärt mer komplicerat än mellanbjälklag inom. Bjälklag med I-balk och golv . Sådana bjälklag kan ha samma uppbyggnad som bjälklag över uteluftsventilerad krypgrund.

Undersidan kan behöva en beklädnad av ett mekaniskt tåligt material, till exempel träpanel. Principiell uppbyggnad av ett bottenbjälklag av trä mot .

Hur du ska tänka när du ska bygga eller renovera ditt bjälklag. Vilka husgrunder har vilka bjälklag , material och konstruktion. Läs mer om isolering av bjälklag av trä med ROCKWOOL produkter. En uteluftsventilerad krypgrund är en grundkonstruktion med ett fribärande värmeisolerat bjälklag , där utrymmet mellan marken och bjälklaget ventileras med uteluft genom ventilöppningar.

Kryprumsbjälklag kan bestå av trä eller ett homogent material som betong eller lättbetong. Utrymmet mellan mark och bjälklag ska . Av ljudskäl fylls mellanrummet mellan balkarna helt eller delvis med isolering. För bjälklag i flervåningshus finns element som är massiva och semimassiva.

I de massiva bjälklagselementen är hela det bärande tvärsnittet gjort av KL- trä , korslimmat trä. Grundelementet kan sedan, beroende på vad det ska användas till, . Ett bjälklag är en bärande byggnadsdel som från endera över- eller undersidan, eller båda, avgränsar olika våningar i en byggnad. Ordet bjälklag förekommer i många olika sammansättningar beroende på dess användningsområde och material.

Exempel på bjälklag namngivna efter material är träbjälklag och . ML:Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande bjälklag , ISOVER-bjälklaget med masonitebalk. Med ökad fokus på god ljudprestanda är dagens krav. Valet av stomme har stor inverkan på konstruktionens ljudisolerande .

PAROC eXtra är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. Skivan är enkel att hantera.

Komplettering av bjälklag i trä och betong. Befintliga trä – och betongbjälklag kan ibland behöva förbättras ljud- och brandmässigt t ex vid andra verksamhetsinriktningar. På de följande sidorna visas exempel på hur dessa konstruktioner kan uppgraderas med hjälp av Knauf Danogips produkter och system.

Gyproc bjälklag är brand- och ljudklassade lätta konstruktioner för såväl nybyggnation som renovering i olika byggnadstyper. Brandklass bjälklag : REI 60. Ljudklass, bjälklag : Se bjälklag typ och datablad.

Vid krav på ljudisolering får skivorna i tak endast skruvas mot. Gyproc AP profil (5.) samt mot Hörnprofil (12.). Om väggen även ska kunna .