Blachodachówka instrukcja pdf


Instrukcja montażu blachodachówek Instrukcja montażu blachodachówki TUR i MODUS Instrukcja montażu blachodachówki REGLE Instrukcja montażu blachodachówki BOND Instrukcja montażu blach trapezowych Instrukcja montażu paneli dachowych na rąbek Instrukcja montażu kaset ściennych Instrukcja montażu . INSTRUKCJA MONTAŻU BLACH DACHÓWKOWYCH. System blachy dachówkowej i jego komponenty. Rozładunek i przenoszenie arkuszy. Sprawdzenie wymiarów dachu.

Podnoszenie i układanie arkuszy.

Upewnij się, czy zawartość dostawy jest zgod- na z zamówieniem i zawiera wszystkie towary wymienione na liście wysyłkowej. Wszelkie bra- ki, pomyłki lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu należy odnotować na liście przewo- zowym i niezwłocznie zgłosić Ruukki lub sprze- dawcy pakietu. Transport i przechowywanie blach dachówkowych. Blachy nie powinny wystawać poza obrys . Je- żeli będą składowane na zewnątrz, wówczas należy okryć je plandeką prze ciw deszczową.

Woda prze cie kają- ca przez plandekę może spo wo dować pow stanie białych plam na powłoce ar . Montaż łat i kontrłat, rozwiązanie okapu. Skrócona instrukcja montażu blachodachówki modułowej. Pobieranie arkuszy z paczki.

Należy przenosić arkusze trzymając za przetłoczenia (kolor zielony). Nie wolno przenosić za brzegi arkusza (kolor czerwony), ponieważ może to . Zalecenia dotyczące przechowywania produktów str 5. Zalecane długości blachodachówki i. Sposoby montażu przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter wskazówek ogólnych. Wymagana meto- da montażu może nieznacznie różnić się od opisanej w instrukcji w zależności od typu dachu lub kraju montażu. W celu uzyskania instrukcji specjalnych, aktualizacji i dodatkowych wskazówek . Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio po sobie w boki.

Należy podnieść arkusz do góry nie zahaczając o przetłoczenie uskoku dachu. Dzięki temu nie dojdzie do uszkodzenia powłoki organicznej. Karta_ katalogowa_ wiatrownica_ do_ blachodachowki_ modulowej_ Venecja. Wszystko o budowie dachu.

Radzimy, jakie pokrycie wybrać na daną więźbę dachową. Blachodachówka Venecja moduł 3mm Karta . Z nami wybierzesz okno dachowe i poznasz zasady popranego montażu. Lindab Roca – blachodachówka z po- sypką mineralną – to pokrycie dacho- we łaczące w sobie wysoką jakość i trwałość z wyglądem inspirowanym tradycyjnymi pokryciami dachowymi.

Dzięki połączeniu powłoki alucynko- wej z warstwami granulek mineralnych.