Blikkenslager lønn


Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak på bygninger. For å få fagbrev i blikkenslager må du først ta ett år med bygg- og anleggsteknikk på videregående skole. Deretter går du et år med klima-, energi- og miljøteknikk.

De to siste årene er du lærling og jobber i en bedrift mens du tar ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Som lærling får du en lønn som er litt lavere enn de som er .

Stillingskrav : Den som søker må ha fagbrev som Blikkenslager. Det er en fordel om du har 3- 5års erfaring. Lønn : NOK 1- 2brutto pr. Bolig: Skuteviken Personell er behjelpelig med å finne bolig i en . Som blikkenslager må du kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Tallene er fra vårt søk på gjennomsnittslønn for de ulike yrkene i alle sektorer (både offentlig og privat), begge kjønn, og både heltids- og . Statistikken viser at en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte steg fra 42.

Har en mann som driver selvstendig som blikkenslager. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn , . Han har tenkt til å ansette en, men lurer på hva han skal tilby som lønn. Er det noen her som vet h. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige timefortjeneste ( sjukelønnsgrunnlaget). Om yrket, jobb, utdanning og lønn. Vanlige arbeidsoppgaver for.

Kom igjen folkens, Norge trenger flere blikkenslagere 😉 MvH: Pera. Hvilke lønnssatser gjelder? Byggfagsoverenskomsten: Fagarbeider kr 1990. Uten fagbrev med minst år erfaring kr 1850.

Unge arbeidstakere under år kr. Lønnsstatistikk fra SSB for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Heltidsansatte i bygge- og . Gjelder Allmenngjorte tariffavtaler for disse yrkene?

Informasjon og bestilling.

Oversikt over opplæringskontorer. Nettsted for unge under utdanning. Fagteknikerstudium i KEM. Denne fordelingen gir grunnlag for at lærlingen mottar lønn gjennom den delen av opplæringen som foregår i bedrift. Blikkenslagerfaget er delt inn i tre hovedmoduler: Generell kunnskap: En blikkenslager produserer selv det meste av det som monteres ute på bygg.

Faget stiller krav til kunnskap innen oppbygging av både . Hos oss får du full lønn under utdanning. Vi har et godt miljø for lærlinger. Søk etter nye Blikkenslager -jobber.

Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 17. ELLER tillegg på lønna ellers( av det du tjener, ikke av full lønn ).