Brandklass osb gips


Сохраненная копия Перевести эту страницу EI klass, Konstruktions- lösning, Beklädna Isolering, Min regel-höj tins. EI 3 Exempel av avskiljande väggar, GtA, 1 -, -, 4 36. Spånskiva , 1 -, -, 35.

I tabellen nedan finns brand- motståndstider för några. I en brandklass – ad konstruktion är tätheten avgörande, liksom i en ytterväggskonstruktion.

Precis som vid termisk isolering ska isoleringen utföras med övermått och ha få men snyggt skurna skarvar. Vi hann nästan klart med båda långsidorna innan vi rundade av för kvällen. Poängen med OSB -skivor är – för er som inte vet – att man ska kunna hänga upp tyngre föremål på den färdiga väggen.

I de fall det inre laget gips i en tvålagskonstruktion ersätts med ett styvare material, t. OSB eller liknande, kan följande . BRANDAVSKILJANDE VÄGGAR. Lägenhetsskiljande vägg – För innerväggar i flervå- ningsbyggnader används vanligen stålregelkonstruktioner med gipsskivor.

Värden på ljudisolering inom parentes representerar väggar med lag gips på insidan. Detaljerna visar hur anslutningen skall utföras så att gipsskiveväggens brand- och ljudmässiga egenskaper ska bibehållas. De vanligaste väggtyperna är. Material som har en brandklass med begynnelsebokstaven A klassas som obrännbar, B, C och D som brännbar, E används då ett . Vi är färdiga med isoleringen av vårt garage, det levererades oisolerat men vi skall ha ingående vatten i garaget så därför isolerade vi garaget. Utvändigt så är det liggande panel sedan kommer vindpapp, 95mm Isover, byggplast, OSB – skiva och sist enkelgips.

I taket så är det 120mm isolering och . Har ett garage som jag skall bygga klart. Lämpligt material till skivorna? Ena väggen skall ha dubbelgips eller motsvarande för brandklassning. Handledare för arbetet har varit Joachim Schmid och Birgit Östman på SP Trätek, avdelningen Brand. Vi vill även tacka Alar Just för handledning.

Tack för den tid och det engagemang som ni gett oss. Dessutom vill vi tacka alla på SP Trätek för det stöd och intresse som ni har visat. Till sist vill vi rikta ett stort tack till Kjell . Massivträskiva Raka kanter skruv 30.

Gips – skivor har traditionellt uppfyllt denna brandklass. Nu finns även andra produk-. Skivan är tillverkad av träfibrer och lim som sammanpressats under högt tryck och hög värme.

OBS skivan fästs vanligtvis bakom gipsskivor för att möjliggöra upphängning av tyngre föremål på den färdiga väggen. De kan även användas vid byggandet av balksystem, väggar och tak. Putsade murade konstruktioner är också bra alternativ.

Alla murade konstruktioner måste stå på en bra grundläggning så risken för sättningar eller tjälskjutningar, som kan skapa sprickor och . EI 60) och vara försedda med. Ljudvägg Dubbla lager med gips ger en ljudisolerande effekt. Det absolut bästa om man vill ha en ljudisolerande vägg är att använda stålreglar i kombination med isoleringsmaterial som exempelvis Stenull eller glasull. I vanliga fall när man bygger nytt så räcker dubbelgips för EIfast då på båda sidor om byggelementet.

Tror även att det blir gips på väggarna eftersom jag önskar sätt OSB för att ha något att dra i. På detta kommer sedan ett lager OSB och ett lager gips. Vi har krav på EIpå väggen mot huset och innertaket pga endast 5m mellan hus och garage. EIinnebär att vägg (och förrådsdörr) måste klara minuters brand. För fönster gäller att om ytan på glaset understiger 1kvm är det godkänt.

Mycket slagtålig och skruvfast vägglösning. Se funktionsnyckel sidan 8. Vägghöjd upp till m. Två-lagsväggar med Gyproc. Normal eller Gyproc ErgoLite i. Habito i inre lag och Gyproc.