Brandskyddskontroll braskamin hur ofta


Under en övergångsperiod gäller även tidigare intervall, eller år. SÅ OFTA SKA DET UTFÖRAS BRANDSKYDDSKONTROLL HEMMA HOS DIG (vanligaste objekten i småhus):. Tidigare har sotning och brandskyddskontroll skett vid samma tillfälle.

Hur ofta ska brandskyddskontroll ske? Tidsintervallen beror på vilken typ av eldstad man eldar i och i vilken omfattning eldningen sker. Om jag vill installera en braskamin , hur går jag tillväga då?

Köksspis= brasa varje dag under vintern. Anledningen till att jag frågar är att mina föräldrar fick brev idag att de ska få brandskyddskontroll vart annat år trots att de endast eldar några brasor per år i sina eldstäder. Han har även en friliggande bastu med kamin och ett friliggande garage med kontor där han.

Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för fritidshusägare. Intervall för brandskyddskontroll för de vanligaste objekten i småhus.

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att få reda på vad som gäller din anläggning ska. Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder.

Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på klimatförhållande och. Kontrollen omfattar även tak och . Förändringarna är fokuserade på hur ofta det behövs sotas och brandskyddskontrolleras för att inte försämra brandskyddet. Det har visat sig att de flesta skorstensbränder är bundna till vedeldning vilket medfört att man förlängt vissa frister (pellets, olja, gas m.m.) och förkortat andra (så kallad trivseleldning).

Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen eller år. Peter Nor sotningshandläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättar att brandskyddskontroller ska följa de lagstadgade fristerna. För en oljepanna är fristen fyra år, punkt slut.

Det gäller oavsett hur ofta man sotar , säger han. När det gäller braskaminer är det lite mer komplicerat. Sotning och brandskyddskontroll. När det är dags för sotning och brandskyddskontroll får du ett brev hem. Kostnad för sotning och brandskyddskontroll.

Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Att skorstensfejaren, sotaren, har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: Sotbildning och. Reglerna för sotning och brandskyddskontroller skrivs om med jämna mellanrum. Enkelt uttryckt är det kommunen som bestämmer intervallerna för sotning, medan det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som bestämmer hur ofta brandskyddskontroller ska ske.

Detta är en sammanställning av de intervaller som gäller för sotning och brandskyddskontroll i Norrtälje kommun. Vi följer Myndigheten för Samhällskydd och beredskaps Författningssamling när det gäller frister för hur ofta brandskyddskontroll ska genomföras. För sotningen och brandksyddskontrolen får en avgift tas ut, en så kallad sotningstaxa.

Denna beslutas av kommunen . Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske.