Branschstandard taksäkerhet


Branschstandard för taksäkerhet. Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m. I begreppet ingår även säkra arbetsmetoder för takarbete. I vår branschstandard tar vi ett helhetsgrepp för att höja säkerheten vid takarbete . Vår målsättning är att denna branschstandard ska utgöra ett verktyg för alla med arbetsmiljö- ansvar för takarbeten.

Den ska ge en vägledning i att välja bästa tekniska utformning för tak- säkerhetsanordningar och bästa arbetsmetod vid takarbete. Fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader. Vid yrkesmässigt beträdande av tak för inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket ska taket vara försett med ända- målsenliga taksäkerhetsanordningar. Taksäkerhetskommittén, TSK, har gett ut en branschstandard för taksäkerhet som ska ligga till grund för de riskanalyser som yrkesverksamma ska göra inför en aktivitet på tak. De lagar och föreskrifter som berör taksäkerhet är: Boverkets.

Placering av arbetsplattform vid skorsten. Plåtslageriernas Riksförbund har nu fått bidrag från AFA försäkringar för att ta fram en enhetlig branschstandard för hur taksäkerhetsanordningar ska monteras. Kan vara samma som handledare.

Vid behov monteras räcke 5mm runt vinds- lucka för att ge stöd vid uppstigning och minska risken för att ramla ner i öppen lucka. Tillträde via vind och tillträdeslucka. Företrädare för de som i sitt yrke, i olika gra vistas på tak har kommit överens om ”regler” som ska användas vid riskanalys av aktiviteter på tak och vilka metoder och säkerhetsarrangemang som kan vara aktuella för olika aktiviteter.

De överenskomna ”reglerna” har sammanställts i en branschstandard för . Fack- och branschföreningar har därför i samarbete tagit fram en branschstandard för taksäkerhet , men även om denna förenklar arbetet så är det fortfarande en avancerad uppgift att planera och montera taksäkerhetsanordningar på större byggnader. Detta bör därför alltid göras av en fackperson. CWL Taksäkerhetsprodukter. Kulöranpassad taksäkerhet.

CE-märkt, P-märkt, certifierad taksäkerhet garanterar gällande föreskrifter. Miljöcertifierade produkter. Gruppövningar i riskanalys i med redovisning och diskussion. Praktiska övningar med taksäkerhetsprodukter. En riskana- lys utgör grund för vad som krävs i form av taksäkerhet.

Vid byggnadsarbeten på tak ska den arbetsmetod och utrustning användas. Informationsskylt vid tillträde till tak och dokumentation om taksäkerhet. Det är i stället Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS som ligger till grund för aktuell branschstandard.

Per Wikstrand AB har erfarenhet av tillverkning av taksäkerhetsprodukter sedan tidigt 80-tal.

Våra produkter är ”CE”- märkta där så är möjligt, alternativt ”P”-certifierade enligt svensk standard.