Bygga ett skärmtak


Inom detaljplan krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de . Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

Du kan få bygga uteplatser, skärmtak , friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Du behöver inte bygglov men måste göra . Planera din carport så att den ansluter till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Bygg en fågelholk – Byggbeskrivning. Fundera först ut hur stor holk du vill bygga. Såga sen till brädorna så de passar. Både praktiskt och dekorativt blir det med ett skärmtak vid entrén.

I anslutning till huset får du bygga ett skärmtak på upp till kvadratmeter utan bygglov. Det kan vara ett enda stort skärmtak över en uteplats eller fördelat på flera olika tak som totalt är kvadratmeter.

Ett tak över entrén ingår alltså i de bygglovsfria kvadratmetrarna tak. Du får bygga ett eller flera mindre skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus och fritidshus, både inom och utanför detaljplanlagt område. Tak som går utöver de 15 . Du får även sätta skärmtak på andra byggnader på samma tomt – exempelvis garage, uthus, friggebodar och attefallshus. Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Det krävs dock att du håller dig till vissa mått. Med ett tak på altanen kan du få skydd från regn och stark sol.

Det är inte heller jättesvårt att bygga för den som är händig. Har du gjort din hemläxa klarar du av att bygga ett stabilt tak på ett par dagar, menar Johan Fröbel som är rådgivare inom trä- och limprodukter hos Svenskt Trä. Altan, uteplats, skärmtak.

Planerar du att bygga en ny uteplats eller altan, bygga in eller sätta tak på en befintlig uteplats eller altan? Då kan du behöva söka bygglov. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och om hur du gör för att söka bygglov. Nu vill grannen på södra sidan bygga skärmtak över sin altan.

Helst vill han glasa in men då det kräver bygglov (som kostar pengar) så har han kommit fram till att skärmtak blir bra. Han har inte kommit med någon direkt fråga till oss grannar om vi tillåter det men han har uttryckt sina .

Vissa åtgärder får du göra utan bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Du måste dock hålla dig till vissa mått. En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd eller en källare. Oavsett om skärmtaket placeras i anslutning till ytterdörr eller altan ska det anpassas till husets utformning. Här får du bra tips om entrétak när du ska välja eller bygga ett entrétak eller skärmtak till ditt hus.

De flesta altaner, uteplatser och skärmtak tillhörande ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. Vi vill dock ge alla rådet som planerar. Höjden på altangolvet är högst meter ovan befintligt mark, det vill säga, det är inte ok att höja marken och sedan bygga ett altangolv meter ovan den höjda marken. Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus).

Du kan exempelvis lägga plattor eller bygga ett trädäck som ligger maximalt en meter över marknivån utan att söka bygglov. Men om golvet höjs så att utrymmet under altanen eller . En altan kan uppfattas som en byggnad om den till exempel byggs högt upp från marken eller om en människa kan uppehålla sig under den. Låt det sunda förnuftet styra .