Bygga in eternittak


Det finns många anledningar till varför du inte ska bygga in ditt tak av eternit. För mig som utbildad asbestsanerare med mångårig erfarenhet i yrket, är det självklart att se till kundens bästa ur hälsosynpunkt. Det är inte vanligt att bygga in material av asbestcement, exempelvis eternitplattor – men det . Varför du inte ska bygga in ditt eternittak.

Nu finns det en flik på sidan som heter Fakta asbest.

Där kan du läsa varför du inte bör bygga in ditt eternittak utan istället plocka ner det. Där finns även en informationsbroschyr som redogör för asbest och dess skadeverkningar. Etiketter : eternittak bygga. Hej, Tänkte kolla om någon vänlig själv har lust att hjälpa mig?

Funderar på att köpa ett hus som idag har eternittak som är åldersstiget och som. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку вер. Har du eternit på huset?

Lugn, för det är inte farligt när det sitter där. Dessutom åldras det vackert och börjar få ett kulturhistoriskt värde. Vill du ändå bli av med eterniten, berättar vi här om hur du ska gå tillväga.

Vi har nyligen köpt ett hus, ett hörnkedjehus, där det var ett gammal eternittak som besiktningsmannen tyckte behövde bytas. För fick man inte bygga in asbests det är tillåtet nu med behörig personal men du måste noga dokumentera med ritningar , beskrivningar och foto var och hur det är gjort. Asbest har god hållfasthet och goda värmeisolerande egenskaper och användes därför vid tillverkning av eternitplattor, ventilationsrör, rörisolering med mera. Idag vet man att inandning av asbestmikrofibrer kan orsaka asbestos och tumörer. Det kan ta upp till år efter att du andats in . Om vissa delar av taket bearbetas eller rivs, och arbete pågår mer än en mantimme, måste tillstånd sökas hos närmaste yrkesinspektion.

Detta gäller dock ej husägare som gör arbetet åt sig själva. Observera att eternit , som innehåller hälsofarlig asbest, skall deponeras enligt anvisningar hos din . Isoleringsfråga: -Om vi beslutar att klä in befintligt eternittak med plåt skulle vi kunna isolera vinden först och ev vänta med plåttaket. Om vi däremot bygger om hela taket är det enklare att bygga isoleringen i samband med . Om man på egen hand ska bygga om, renovera eller riva ner material i sin bostad och är osäker på om ett material innehåller asbest eller inte, rekommenderar vi att man tar ett prov på.

Detta för att minska risken för exponering vid framtida underhållsarbete och minska risken för att trampa igenom spröda eternittak.

Det är lätt att nojja ur totalt här men det är ju något som måste göras, att bygga nytt över är otänkbart då problemet finns kvar, d. Vi har sett att det är ett par plattor som är lagade med silikon eller liknande, kan det vara en ide? Den dagen du ska ta byta fönster, bygga ut, ta upp en dörr, gå igenom med rörledning eller fasaden behöver bytas så får du ju samma problematik med asbest på nytt. Till eternitens fördel får man väl säga att den öppnar snabbt vid brand så ett oisolerat eternittak fungerar som naturlig brandventilation ;D . Panelen glipar här och där men det är ju bara en utseendefråga eftersom eterniten är intakt under. Vet inte om man får bygga in gammal eternit hur som helst i hus . Det går även under namnet asbestcement och består av krossad asbest. Att hantera asbest och eternit kräver mycket kunskap och planering för att undvika och minska riskerna.

Den tillverkades av en massa bestående av procent cement och tio procent asbest i vatten. Produkten fick namnet eternit efter latinets aeternitas, evighet, ett välfunnet namn då materialet lätt står sig i åtminstone femtio år utan minsta . Grannen river sitt eternittak helt utan skyddskläder etc och jag undrar om det finns någon fara för att vistas ute under rivningen? Olagligt att bygga svart också men inte en polisfråga det heller. Det är inte olagligt för privat personer att riva i eternit samt det är inte säkert där är asbest i dom.

Gamla eternittak är tåliga tak, men eftersom de innehåller asbets tillverkas de inte längre. Med lite färg kan taket bli som nytt igen. Eternit innehåller asbest.

Asbest är små fibrer som kan tränga ned i lungorna och skada lungvävnaden. Plattorna ska helst hanteras hela. Intakta plattor som sitter på fasad eller tak utgör ingen hälsofara.

Om en platta skadas frigörs . Asbest har flera byggtekniskt värdefulla egenskaper och har använts i mer än 1år. Som småhusägare är det oftast asbestcementskivan eternit man funderar över. I Sverige får privatpersoner hantera asbesthaltiga material på sina egna hus, men man ska ha vetskap om hur man undviker hälsoskador och . Vi tänker inte på det, men asbest finns fortfarande på många ställen i vår vardag. Och tänker du renovera, riva eller bygga om .