Bygga skärmtak på garage


Nov Inom detaljplan krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de . Du får även sätta skärmtak på andra byggnader på samma tomt – exempelvis garage , uthus, friggebodar och attefallshus.

Har suttit och läst alla gammla trådar nu som behandlar skärmtak , och förstått att det är kvm, meter från huset och meter från tomgräns.

Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Och, om man bygger på sitt hus för att få större boyta är byggkostnaderna betydligt lägre för en takpåbyggnad än för en tillbyggnad i markplan. Det är vanligt att lutningen även på befintliga . Fördelen med ett garage är ofta att du får mer robust konstruktion . Apr I anslutning till huset får du bygga ett skärmtak på upp till kvadratmeter utan bygglov.

Det kan vara ett enda stort skärmtak över en uteplats eller fördelat på flera olika tak som totalt är kvadratmeter. Ett tak över entrén ingår alltså i de bygglovsfria kvadratmetrarna tak. Tak som går utöver de 15 .

Innan du bygger en carport eller ett garage bör du räkna ut vad som ska stå där – utöver bilen. Vill du också ha plats för cyklar, gräsklippare. Planering, dimensionering, grundläggning. Här får du tips och råd när det gäller allt från planering, dimensionering, grundläggning och takkonstruktioner för garage. Ladda ner en byggbeskrivning nedan och läs mer om hur du bygger ditt eget egen garage.

Får man använda tillbyggnad mför att bygga en balkong? Attefallshuset som en ny separat bostad eller bara en ny gäststuga? Skärmtaken får tillsammans inte vara större än kvadratmeter.

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som är fristående och inte sitter ihop med huvudbyggnaden, till exempel en lekstuga, ett förråd eller ett garage. Altan, uterum, skärmtak. Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus).

Men om golvet höjs så att utrymmet under altanen eller . Bygglov krävs om golvet byggs så att det blir ett rum under, som ett förrå en källare eller ett garage. Du får bygga ett altangolv utan att söka bygglov, om det är max meter över marken. Ett altangolv ovanpå en byggnad eller ett tak behöver också bygglov. Dec Muren eller planket får inte vara högre än meter och inte sträcka sig mer meter ut från bostadshuset.

Om du har ett en- eller ett tvåbostadshus finns det vissa undantag från kravet på bygglov.

En altan som byggs inom detaljplanelagt område behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än meter från marken. Du kan även behöva bygglov . En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förrå en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också . Det finns många tips och idéer för dig som vill bygga miljövänligt. Följ projektet Grönt boende med familjer som bygger miljövänligt i Sundsvall.

Du som vill bygga energismart kan läsa om det på kommunens sida om energi- och klimatrådgivning. På webbsidan Hallå konsument kan du hitta tips om miljömärkning av olika . En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förrå en källare eller ett garage.