Bygga skärmtak


Inom detaljplan krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de . Stolparna kan nertill bilda upplag för framkant på ett trädäck över mark.

Men var aktsam om helheten.

Bygg inte in altanen så mycket att uterumskaraktären försvinner. Bygg en fågelholk – Byggbeskrivning. Fundera först ut hur stor holk du vill bygga. Såga sen till brädorna så de passar.

Om du har tänkt dig ett sluttande tak på holken måste du gera bakstycket. Det betyder att du sågar det i en vinkel på . Både praktiskt och dekorativt blir det med ett skärmtak vid entrén. Oavsett om skärmtaket placeras i anslutning till ytterdörr eller altan ska det anpassas till husets utformning.

I anslutning till huset får du bygga ett skärmtak på upp till kvadratmeter utan bygglov. Det kan vara ett enda stort skärmtak över en uteplats eller fördelat på flera olika tak som totalt är kvadratmeter. Ett tak över entrén ingår alltså i de bygglovsfria kvadratmetrarna tak.

Att bygga balkong innebär en fasadändring som kräver bygglov. Om balkongens golv dessutom bildar ett tak under vilket männi-skor kan uppehålla sig, påverkas användbarheten av underliggande mark vilket ökar byggnadens volym och är därför en tillbyggnad som normalt kräver bygglov. Tak som går utöver de 15 . Placeringen måste vara . Med ett tak på altanen kan du få skydd från regn och stark sol.

Det är inte heller jättesvårt att bygga för den som är händig. Har du gjort din hemläxa klarar du av att bygga ett stabilt tak på ett par dagar, menar Johan Fröbel som är rådgivare inom trä- och limprodukter hos Svenskt Trä. Du får bygga ett eller flera mindre skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus och fritidshus, både inom och utanför detaljplanlagt område.

Du får även sätta skärmtak på andra byggnader på samma tomt – exempelvis garage, uthus, friggebodar och attefallshus. En uteplats med tak är svårslaget när regnet faller. Vi ger visar dig hur du kan bygga en uteplats med tak. Här får du hjälp att bygga tak över uterum, med instruktioner och ritningar.

Nu vill grannen på södra sidan bygga skärmtak över sin altan.

Helst vill han glasa in men då det kräver bygglov (som kostar pengar) så har han kommit fram till att skärmtak blir bra. Han har inte kommit med någon direkt fråga till oss grannar om vi tillåter det men han har uttryckt sina . Här får du bra tips om entrétak när du ska välja eller bygga ett entrétak eller skärmtak till ditt hus. Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Det krävs dock att du håller dig till vissa mått. Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än meter från marken.

Planerar du att bygga en ny uteplats eller altan, bygga in eller sätta tak på en befintlig uteplats eller altan? Då kan du behöva söka bygglov. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och om hur du gör för att söka bygglov. När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmre tomtgräns än meter samt hur din granne påverkas.

Altan, uteplats, skärmtak. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande. Den hjälper dig att göra rätt . Vissa åtgärder får du göra utan bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Du måste dock hålla dig till vissa mått. Du behöver inte bygglov om altangolvet är max meter högre än marken.

En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd eller en källare.