Bygga tak över altan


Oavsett om skärmtaket placeras i anslutning till ytterdörr eller altan ska det anpassas till husets utformning. Oavsett om altantak placeras i anslutning till ytterdörr eller altan ska det anpassas till husets utformning och färgsättning. Bygg inte in altanen så mycket att uterumskaraktären försvinner. Tak över uterum och entréer får man uppföra utan bygglov om takets yta är högst m2.

För större tak krävs bygglov. En markis gör givetvis sin nytta, men ett tak kan kännas betydligt gedignare.

Du får bygga ett eller flera skärmtak om högst kvadratmeter vardera (ej sammanbyggda!) över uteplats eller altan utan att söka bygglov, om det når högst meter ut från huset och inte hamnar närmare gräns mot grannen än 5 . Jag ska bygga ett trädäck med tak och räcke på ca. Trädäcket skall gå i golvhöjd. Jag har tänkt att gräva ner en bit och fästa en. Kan jag ansluta altantak till hustaket så här? Dyr offert på altan med tak ? Med ett tak över uteplatsen behöver du inte bekymra dig om dagg eller regnskurar.

Vi ger dig inspiration och vägledning till hur du kan bygga din uteplats med tak. Vill du lägga tak över altanen?

Altan med tak – tre snygga lösningar. Ett tak skyddar mot regn, vind och värmer altanen – samt förlänger altansäsongen. Här får du tre bra förslag till projekt som du själv kan bygga.

Förläng sommaren med ett tak över altanen. Här skapar du ditt tak över uterum. Börja med Välja utförande, storlek. När du bestämt tak över uterumstyp, titta på Perspektiv eller 3D-vy, skriv. Bygg med kvalitet med Byggmax När du ska ha nytt tak över altan , bygga en altantrappa eller kanske skaffa nya verandaräcken, är det viktigt att du använder dig av bra material så att du kan njuta av ditt verk länge.

På Byggmax har vi virke, altandörrar och tak av riktigt bra kvalitet till lågt pris. När man lagt tid på att lägga om . Vid det här laget borde du ha bestämt dig för vilken typ av uterum du skall bygga – om inte så rekommenderar vi att du läser den här artikeln först. Taket påverkar komforten mest.

Om du bygger ett tak över en uteplats eller ett enklare sommar-rum, . Vi ordnar mysiga uteplatser med bekväma trädgårdsmöbler i tron att den goda sommaren till sist ska parkera på just vår altan. Så har vi reagerat sedan villastäderna kom till. Och så reagerar vi än i dag.

Den gav gott vindskyd men när regnet allt oftare ödelade våra planer satte vi tak på bersån, . Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov , varken när det gäller storlek eller höjd över marken.

Esslon är en slagtålig opalvit trapetsplatta som passar de flesta tak – oavsett om du vill bygga ett altantak, ett uterum, en carport eller liknande. Materialet är väl beprövat och används av. Inglasning av en uteplats under tak och ett fristående uterum kräver bygglov. Det är tillåtet att bygga ett skärmtak över en uteplats, balkong eller entré på ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) om taket inte är större än kvadratmeter tillsammans med andra skärmtak på . Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov otakens sammanlagda yta inte är större än 1kvadratmeter. Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.

Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Du behöver bygglov om den altan du planerar att bygga påverkar byggnadens utseende mycket. Du behöver för det mesta inte söka bygglov för en altan utan tak , ett enkelt däck, om den är lägre än en meter över marknivån. Nu vill grannen på södra sidan bygga skärmtak över sin altan.

Blir det bättre för dig om han inte bygger ett så stort tak ? Man kanske lite diskret kan föreslå att grannen kom över till berörda eller för den delen la ett papper i brevlådan, där de skriver sitt godkännande till det hela (om de vill det) för det är . Att få ett tak över altanen gör stor skillnad.