Byggmax takavvattning


Takavvattning från Byggmax. Stuprör i varmförzinkad stålplåt. Tillsammans med taket är hängrännorna och stuprörens uppgift att transportera bort regn- och smältvatten.

Kontrollera att vattenavrinningen fungerar med jämna. Hängränna i varmförzinkad stålplåt.

Kort rännkrok i varmförzinkad stålplåt för uppsättning av hängränna vid montage på tak och bockas efter taklutning. Att vattenavrinningen fungerar är mycket viktigt för att skydda husets stomme och insida från nederbörd. För utförliga monteringsanvisningar, se PDF.

Kupan pressas sedan fast över hålet och låses på plats genom att kupans flikar viks ner över stuprännans kanter. Utkastaren monteras i änden på stuprör som inte är anslutet till dagvattenledning och leder istället ut vattnet på marken. En fällbar utkastare används då man vill ta tillvara på regnvattnet, till exempel i en vattentunna. När svepen är på plats kan stupröret monteras upp.

Ränngaveln stoppar vattnet i slutet på hängrännan och ger en snygg avslutning.

Du sätter upp den lätt med en sträng plåtkitt i änden av hängrännan, sen trycker du ner ränngaveln och slår slutligen fast den med handen. Rännkrok för upphängning av hängränna. Rörvinklar används tillsammans med mellanstycke och omvikningskupa för att skapa en böj på stupröret så att det kan kopplas samman med hängrännan. Passar stuprör med dimensionen mm.

På det ställe där stupröret ska kopplas samman med hängrännan fästs en omvikningskupa vars uppgift är att leda . Rännskarven används till att foga samman hängrännor med täta skarvar. Lägg därefter skarvens frambygel över den så kallade vulsten och pressa ner den. Börja med att haka fast skarvens bakkant om rännorna. Slutligen låser du fast skarven med ”tungan”.

Först monteras ett påskjutningsrör på stupröret och därefter fästs renstratten mellan påskjutningsröret och en renstrattmuff som i sin tur fungerar som en övergång till dagvattenledningen. Renstratt används när ett stuprör kopplas till dagvattenledningen och förhindrar att kvistar och övrigt skräp följer med ner i ledningen. Snörasskydd som hindrar snö och is att falla ner från sluttande tak och orsaka skador på egendom och fotgängare.

Färg: Svart RRI paketet ingår rör, takfästen, monteringstillbehör samt monteringsanvisning. LADDA NER MER INFORMATION. Rännvinkel för uttvändig hörn som är 90°.

Monteras med 5–centimeters ”iskjut”.

Se till att de rännkrokar som håller .