Byta del av syll


Hur går ett syllbyte till? Projektet att byta syll på ett hus tillhör ett av de mer kostsamma eftersom syllen är en så viktig del av huset. Syllens funktion är bland annat att fördela lasterna från bärande konstruktioner i huset (reglar) så att den fördelar sig jämnt över grundbalken (krypgrund) eller kantbalken (platta på mark).

Hej jag har lite funderingar till sommarens renoverings behov. Det är så att vi måste byta ut en del av syllen.

Den har blivit rötskadad. Lyfta timmertorp och byta del av syll – Alternativ. Hej på er alla kunniga erfarna. Jag tycker stocken verkar frisk bara en meter längre in.

Byta del av syllstock груд. Klicka på bilderna för större bild! Eftersom det här arbetet startade i september och inte skulle bli färdigt det året, så togs endast den nedre delen av eternitplattorna bort.

Eternitplattor får du plocka bort själv, det är inte olagligt, som en del tror. Plattorna läggs i plastpåsar, som tejpas ihop. Men i helgen har jag iaf börjat byta syll på huset. Det blir tyvärr inte uppdateringar så ofta, jag ska försöka att bli bättre på det.

Det knakade och small en hel del i kåken när det började spänna, men det var ingen fara. Byggskadeteknik är ett företag som är specialiserade på att utföra syllbyten och att renovera golvkonstruktioner. Om husägarna har drabbats av fukt och mögel skador i fastigheten, innebär det i många fall att syllen har blivit skadad och så även golvkonstruktionen. Det kan leda till att fastighetsägaren är tvungen att byta ut . Om du har drabbats av problem med fukt, lukt och mögel i syllen måste man åtgärda detta genom ett syllbyte och en fungcidbehandling. Vi har lång erfarenhet av syllbyten.

Eftersom dessa entreprenader ger en stor inverkan på byggnadens konstruktion genomförs de med varsamhet av kunnig och erfaren personal. Lyfta huset och byta syllen , halva väggen? Nedan kan ni följa hur arbetet med att byta en sylle i ladan gick till väga.

Stocken på plats på ladugårdsbacken och ska huggas ned till sin rätta. Han som hjälpte oss sa också att en hel del doft sitter ju kvar i väggar, golv o tak så det kan ta ett tag innan doften försvinner helt. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå.

Byte av en timmerstock på en lada i Rismyrliden. Inställningen bör vara att skadan skall lagas, men att inte byta ut material som är fullt fungerande. Skadans utbredning undersöker. Ofta är bara stockens yttre del skada och en större del är friskt virke. Då är det i regel framkomligt med . För att kunna byta de ruttna syllarna måste hela huset lyftas med domkraft, vilket skulle kosta omkring en halv miljon kronor.

Syllen som bär upp en stor del av huset är alldeles genomrutten och måste bytas. Text och foto: Tobias Bernander. När du byter behöver du bara ersätta själva kassetten, du behåller med andra ord både ram och karm.

En annan ny hustyp under 70-talet var parhusen, som hade en hel del likheter med de massproducerade typvillorna. Blir det fukt någonstans åtgärdar man orsaken, byter trä som blivit skadat och så är problemet borta. När vi renoverade vår grund kostade det 2tusen och då gjorde vi ingenting själva och gjorde dessutom en väldigt omfattande renovering och blåste ut allt. Att bara byta en del av en syll någonstans är . Ett gammalt timrat fähus är i behov av restaurering – nya syllstockar, kanske byte av några varv timmer, osv. Ja jag byter gärna erfarenheter då man aldrig kan lära sig förmycket.

Har ni något här på husdagboken? Varför byta alltihop när det räcker att såga bort det som blivit dåligt och montera en offerbräda? Om några av brädorna är dåliga högre upp, så kan det vara bättre att helt byta dessa och kapa övriga längre ner. Passa på att kontrollera att syllen , som finns bakom brädorna, inte har skadats av fukt.

När den första hösten i det nya huset närmade sig kände husägarna en lukt i huset som blev mer och mer tydlig. När arbetskollegorna började kommentera att deras kläder luktade konstigt blev de oroliga och anmälde detta till Anticimex.