Byta takkonstruktion


Att byta takkonstruktion innebär vissa risker. Ett hus är ett system där delarna inbördes förutsätter och växelverkar med varandra. Exempelvis så kan en konstruktion som ej tar hänsyn till förutsättningarna medföra att du får . Byta hela taket från valmat till sadel – kostnad? Takkonstruktion utan luftspalt – inglasat uterum.

Betänk att dagens takkonstruktion säkert inte skulle tåla samma insektsangrepp som ett gammalt. Men som sagt funderar du ändå på att riva bort hela rasket ( låter dyrt och onödigt) så tänk fritt i så fall! Det finns dessutom gott om exempel på äldre konstruktioner som är fel dvs tar upp laster fel och liknande . Viljan är att utöka bostadsytan pga växande familj. Kan vi inreda vår vindsvåning eller vad kommer det kosta oss att byta takkonstruktion för att komma åt mer bostadsyta?

Ytan är i enligt ritning . Här visas principlösningar och typlösningar för tak på underlag av träpanel med taktäckning av tegelpannor, betongpannor, skyddsbelagd papp, plan plåt, spåntak eller faltak. Tak på underlag av fribärande läkt visas för täckning med betongpannor, tegelpannor eller profilerad plåt. Principlösningar för tak med underlag av . Vinden är delvis inredd. En takkonstruktion som håller ett plåttak är sällan anpassat för att hålla för tyngre material som betong- eller lertegelpannor. Byt därför helst ut plåttaket mot ett nytt.

Undantag kan finnas, men ta då hjälp av en oberoende expert för att beräkna hållfastheten. Däremot kan ofta andra tyngre takbeläggningar bytas mot plåttak på . Läckert resultat med Roofias takbehandling. Naturligtvis kan det vara underliggande problem som läckage och fuktproblem som gör att man måste reparera eller byta ut en takkonstruktion helt från . Innertak utfördes av glespanel . Helgo Zettervall byggde en modern takkonstruktion i stål över valven. Utformningen och funktionen av denna.

Nu skulle det ske en grundlig . Ett problem som kan uppkomma med denna typ av takkonstruktion är att under vinterti när luften i den. På en takkonstruktion är det oftast fukt som orsakar de största skadeproblemen. Man kommer få plocka av taket, ta bort all isolering, lägga ett helt nytt tak och göra en helt ny takkonstruktion.

När vi byter tak måste vi också titta på om vi behöver förstärka konstruktionen för att klara det nya taket, säger Kent Zackrisson. Konsulten föreslår att det nuvarande flerdelade sadeltaket, som ger . Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Detta fuktspärrsystem passar perfekt om en renovering av ett befintligt torvtak behövs eller om man går i tankar på att byta till ett torvtak på sin fastighet.

Det är viktigt att kontrollera med torvleverantören. Tänk på att en takkonstruktion som är gjord för vanligt taktegel kan behöva förstärkas. Om osäkerhet råder, kolla med en . Det ursprungliga taket använder en ventilerad luftspalt för att ventilera bort fukt som kan förekomma. Enligt tillverkaren av den variabla ångspärren behövs inte längre den ventilerade luftspalten.

Gimmel Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger stycken lamellhus på Granbergshöjden i Bollnäs. Dessa byggnader är uppförda under denna period och är dåligt värmeisolerade samt har fuktläckage från takkonstruktionen.