Byta takpapp och läkt


Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . När vi skulle ta reda på vad det kostar att byta taket valde vi att utgå från ett tak med tegelpannor på ett gammalt hus. Allt behöver bytas, såväl råspont som papp , läkt , takpannor och plåtarbeten. Takläggarn Småland hjälpte oss att sätta ihop en fiktiv offert på att lägga det här 1kvadratmeter stora taket .

Den tredje filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. När man tvingas göra det beror det nästan alltid på att takpappen tjänat ut eller skadats till så väsentliga delar att den inte längre fungerar. Viljan att byta takpapp och beläggning bottnar nästan alltid i en önskan om ett . Underarbetet avgör slutresultatet.

När man byter ett tak bör man alltid byta takpapp , bärläkt och ströläkt. Ibland behöver undertaket läggas om – helt eller i delar. Det tar tid och krävs en del material.

Att lägga tak är inte svårt.

Planera arbetet, ta del av Moniers råd och ställ de frågor du behöver. Med goda förberedelser kan du byta tak på egen hand. Spika sedan fast läkt horisontellt med den redan liggande läkten.

Teglet är det bara att placera på plats, slå gärna med ett färgsnöre så att du har koll på att du lägger varje rad rakt. Byta ut hängrännor och plåtdetaljer. Be en expert kolla pannorna om det kanske är bäst att byta ut dom. När du plockar läkten, så tänk på att varje spikhål är en vattenläcka.

Så se till att pappa samma dag som du plockar bort läkten. Sen hyr du en pappspikpistol, annars så får du . Ny takpapp , riva den gamla eller lägga ovanpå? Vad kostar det att byta tak? Takomläggning, kostna fakta och pris – Kostnadsguiden kostnadsguiden. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra.

Vi ska ta ner tegelpannorna, ta bort läkt och papp, sätta upp ny. Takpapp och läkt kan exempelvis vara i sådant skick att taket bör bytas. Läckor genom spräckta pannor och annat kan ha orsakat skador på takpapp , läkt och råspont.

Råsponten är känslig för fukt och måste har bra ventilation på undersidan ( vinden) och skydd från nederbörd i form av takpapp. Bär- och ströläkt är den träram som takpannorna vilar på. Papp har kortare livslängd . Så vad ska jag räkna med att det kostar att lägga nytt betongtegeltak inkl takpapp och läkt ? Har tänkt leja bort hela arbetet och. Lyft på pannorna där det läkte och kolla hur det ser ut, och skall du lägga om och det läckt över tid behöver du även byta råspont vid läckan. Funderar du på meningen med livet . Ta även bort läkt och papp.

Besiktiga den underliggande konstruktionen noga t ex råsponten. Se till att ingen spikar eller skruvar sticker upp och skadar den nya underlagsduken. Vår rekommendation är att alltid byta läkt och . Det är smart att låta en fackman kontrollera takstolarna om du byter till ett tyngre takmaterial. Det är viktigt att huset står pall för en ökad vikt. Att kontrollera kvaliteten på underlagspapp samt läkt , reglar och takspont är också viktigt innan man börjar lägga nytt tak.

Takpappen behöver dock inte bytas om den inte är skadad.