Dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås


Betäckningar finns i fast eller teleskopiskt utförande. Dagvattenbrunn av betong med vattenlås. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten och vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen.

Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås och med eller utan sandfång.

WAVIN DAGVATTENBRUNN 1SANDFÅNG 35LIT M V-LÅS PVC. Enkelväggig korrugerad dagvattenbrunn dim 3mm i PVC med vattenlås , med ett utlopp och sandfång. Gårdsbrunn,dräneringsbrunn. Med inlopp och l sandfång utan vattenlås. Inklusive teleskop- betäckning.

Med muff för stigarrör 4mm inkl. Multifunktionellt utlopp 11 1och 2mm. För alla typer av markrör (släta, strukturvägg).

Brunnen finns med eller utan sandfång och den förra kan förses med vattenlås. Vattenlås förhindrar obehaglig lukt från ledningen och att kall luft kommer ned i denna med frysrisk som följd. Mått till centrum brunn. Brunnar utan vallning medger anslutnings- diameter upp till och med 6mm och tillverkas efter beställning enligt kundens önskemål.

Polar dräneringsbrunn utan vattenlås , sandfång l – inklusive . En brunn av miljövänlig och återvinningsbar PP plast avsedd för dränerings- eller dagvatten. Brunnen är av dubbelvägsrör vilket gör den motståndskraftig mot slag och tryck. Anslutningar för dränerings- och markavloppsrör är gjorda på förhand. Sandfånget kommer bli 70cm i brunnen som blir 40cm i diameter så ca liter. Då ska det räcka med att sticka i ett rör i brunnens utlopp med en graders böj på så duger det gott som vattenlås ? Det kanske har med kommunens rensning ifrån gatan att göra så att när dom spolar ifrån gatan och in på . Dräneringsbrunn 4mm Pipelife.

Dim 4med liters sandfång , inkl. Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet för dagvatten kan man ansluta till den kommunala dagvattenanläggningen. Hit leds dagvatten och dräneringsvatten och sedan vidare till den kommunala . Vid omläggning av dagvatten ska en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång placeras inne på fastigheten.

Dimensionen på dagvattenbrunnen bör vara mellan ø3och ø4med liter sandfång.

Fastigheter med källare ska pumpa dräneringen till dagvattenbrunnen som sedan leds till dagvattenledningen.