Det goda mötet


Hur bemöter vi våra medmänniskor, professionellt och privat? Vad är det som gör att ett möte blir lyckat eller mindre lyckat? Skickas inom 5‑vardagar.

Varje möte ska vara ett gott möte, varje dag. Därför gör vi inom förvaltningen Förskola och skola en utbildningssatsning för att vi tillsammans ska bli ännu bättre på just dessa dagliga möten. Vi kallar satsningen Det goda mötet och den bygger på förvaltningens gemensamma verksamhetsidé om goda möten för utveckling .

Personalen har utbildning i etik och bemötande. För oss är det du som är i centrum. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Därför är vi lyhörda och tar hänsyn till dina behov, dina intressen och din dagsform.

Det är i dialog med dig som det goda mötet skapas. Först var det våra vårdtagare jag redan känner. Sedan flyttade ju Axel in och jag fick träffa honom och hans anhöriga.

Vi hade också många andra besök med olika samtal. Ibland blir det rutin men igår reflekterade jag verkligen.

Tänk så många olika livsöden. Goda möten kräver närvaro. Språket räcker för att man skall skaffa sig en uppfattning om en annan människa. Man bildar sig en uppfattning om en annan person utifrån rösten, tonfallet eller brytningen.

Emmanuel Ezra föreläser om Det goda mötet. Studier visar att vi är väldigt snabba på att känslomässigt och undermedvetet värdera och sortera in folk i fack. Fryshuset utbildar 1ungdomsexperter i Kalmar. Fokus ligger på värdegrundsarbete och . Syftet med litteraturstudien var att beskriva förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet. Att möta människor är grunden för all mellanmänsklig kontakt och det innebär ett samspel mellan människor som berörs.

Goda möten ger ofta glädje, tillfredsställelse och ibland en känsla av lycka. Vad är ett gott möte och vad ska det innehålla för att vara värdefullt för både avsändare och mottagare? Det är något som Värmdö kommuns medarbetare inom vård och omsorg har arbetat med under våren. Genom workshops samt arbete i den egna organisationen, har medarbetarna fått diskutera och . Syftet med utbildningen är att skaffa sig fördjupade kunskaper och öka professionalismen i mötet med människor.

Studien visar att bemötandet från dessa aktörer påverkar hur personer som varit sjukskrivna hanterar sin situation relaterat . Hur ser det goda mötet ut, och varför är vissa människor så bra på att möta människor med psykisk ohälsa medan andra misslyckas? Psykoterapeuten Daniel Frydman ger här praktiska råd om hur du kan öka din personliga styrka i mötet med psykiskt sjuka personer. Syftet med vår studie var att synliggöra pedagogers föreställning om hur de ser på det goda mötet mellan barn och pedagog.

Vi ville veta vad som sker i ett gott möte, på vilket sätt det går till och vilka faktorer som påverkar det goda mötet enligt pedagoger. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom att intervjua . Min tro är att det finns en absolut förutsättning för det goda mötet , och det är närvaro, i dess vidaste bemärkelse. Utan närvaro sker inga goda möten. Egentligen sker det väl inga möten alls då. Det är fullt möjligt för två eller flera personer att vistas i samma rum, runt samma bor prata med varandra och ändå inte mötas.

Bokslut, styrelse, F-skatt, telefonnummer. Ansvarig Cecilia Klyft Frih år. Hur kommer det sig att vissa möten blir mer lyckade än andra? Kan man bli bättre på att skapa givande möten?

Boka en inspirerande föreläsning om det goda mötet hos Athenas! Projektet bygger på en utökad mellankommunal samverkan som utgår från nätverket ” Det Goda Mötet ”, som består av Kalmar läns kommuner och Eksjö. Nätverket bygger på kunskap, erfarenhetsutbyte och kompetensinsatser, med tematiska mötesplatser och högskoleutbildningar som i Regionförbundets regi har .