Det goda värdskapet föreläsning


Jan är grundare till VÄRDSKAPET som hjälper ledare och medarbetare att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksamheter och platser. Som författare till åtta böcker inom värdskap , bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan en av landets mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid . Lite småtrött, efter att ha kommit från Uganda dagen innan, har jag slagit mig ner i 7C för en flygning Stockholm till Luleå och föreläsning för ledare inom idrotten. Ska kolla mailen en sista gång och ser plötsligt kaptenen med en mikrofon i handen längst fram i kabinen.

Lite på känsla sätter jag på inspelning på mobilen.

Alla tar utgångspunkt i värdskapsfilosofin och innehållet kopplas till sammanhang, behov och önskemål hos uppdragsgivaren samt deltagarnas förkunskaper. Våra värdskapsföreläsare är inspirerande och omtyckta talare med lång erfarenhet. Genom att dela med sig av goda historier och vardagsexempel, tankar, idéer och infallsvinklar gör de värdskapsfilosofin tillgänglig för alla. Våra föreläsare bjuder på mycket humor och värme och föreläsningarna är både underhållande, . Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna.

Att utöva värdskap innebär att ha ett öppet, inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Detta ger oss bättre förutsättningar att skapa meningsfulla möten och bygga goda relationer. När vi möter människor med respekt, värdighet och omtanke utvecklas vi .

Plats: Sorsele Folkets Hus, biolokalen. Boken har översatts till engelska, norska, danska och holländska och mött läsare över hela världen, antingen direkt eller som komplement till en föreläsning inför tusentals anställda och deras ledare. På ett underhållande sätt, med många. När människor växer, blomstrar verksamheter och platser. Föreläsningen syftar till att skapa insikt, lust och vilja för värdskap.

En av Sveriges mest anlitade föreläsare kring värdskap och bemötande kommer till Gotland för en föreläsning på Wisby Strand den oktober. Idag driver han tillsammans med partners Värdskapet AB. Vid varje tillfälle lyfter vi fram en viktig. Med erfarenheter från verksamhetsutveckling, TV och teater samt med sin bakgrund som pastor och pedagog ger hon en föreläsning man minns. Frågar du Jan Gunnarsson, författare till åtta böcker om värdskap och ledarskap, säger han att det är en inställning, värderingar och attityder ur vilka våra beslut och handlingar formas.

Just den biten väckte så pass intresse att han utarbetade en föreläsning för att möta intresset. Sedan dess har han kunnat försörja sig på att utbilda och föreläsa om vad det goda värdskapet innebär. Det goda värdskapet – Jan Gunnarsson. Konsten att välkomna kunder, kolleger och sig själv. Den professionella medmänniskan.

Den välkomnande verksamheten.

TEMA: VÄRDSKAP OCH MEDKÄNSLA FÖR LEDARE. Tillsammans med Olle Blohm har han skrivit flera böcker om värdskap. Inbjudan har gått ut till kommunanställda, politiker, föreningar, turism och näringsliv.