Dglass leggeanvisning


Asfaltbasert undertak med glassfiberstamme. Brosjyre og Monteringsanvisning. D – Glass rulles ut parallelt med takfot – se her! Omleggskanten skal være cm.

Benytt kantforsterkningen til innretting, og strekk banen godt. Se pro- dusentens anvisninger når det gjelder undertak.

Vi anbefaler ikke bruk av lett undertak under grader. Vi forutsetter at grunnlaget er gjort før du begyn- ner arbeidet i henhold til leggeanvisning. Nortett anbefaler bruk av underlagsbelegg for alle typer tak, uavhengig av helning eller primærtekking. Beleggene er ikke beregnet . Hjemlevering koster fra kr 8- per leveranse. Les mer om hjemlevering.

I alle løsninger med gjennomføringer i overlappen av taksteinene, som for eksempel snøfangerkonsoll, er det viktig at knastene på undersiden av taksteinene som . Vær oppmerksom på at ved bruk av Toppstein må øverste lekt påfores ca.

Figur a: Hengelengde og byggelengde overkant lekt nortegl. D – glass eller tilsvarende ved takvinkler under 35°. Fest på begge sider med tre striper. Montér deretter en bane over mønet. Tråkk skjøtene godt til.

Hvis du har en vinkelrenne på bygningen, starter du med å dekke den . Bærende undertak som over, tekket med shingel, gml. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak,- f. Bærende undertak som over eller diffusjonsåpent foren- klet undertak . Icopal Super D eller gammel tekking. Betingelser for bruk av Isola Powertekk. Diffusjonsåpent undertak på rull ( Pro) 18°.

Det krever klemte eller limte skjøter. Pro Super kan benyttes til alle vanlige tekninger – følg leggeanvisning med hensyn til fall. Dersom undertaket skal ligge en stund før yttertekning legges kan Isola . Egnet til alle typer skrå takkonstuksjoner med bærende taktro.

For betongtakstein og alle typer lektede tak hvor primærtekkingen skal på umiddelbart. Forenklet undertak på rull som .

Lett av vekt (25mpr. rull) . Katepal D- Polyester EVO eller StorKraft med selvklebende om- legg). Ved legging på eksisterende shingeltak bør takvinkelen være minimum 19°. Ved disse takvinklene stiller vi ikke noe særskilt krav til hvilken undertaksløsning du benytter.

Se produsentens anvisninger når det gjelder undertak.