Diffusionsöppen takduk


Takmembran , underlagstak, som också benämns som underlagsduk. Det kan användas i de mest krävande förhållanden och ställen som kondensskydd under takpannor, shinge och profilerad plåt Duken har hög ånggenomsläpplighet som gör att den kan använd. Trebolit diffusionsöppet underlagtak ersätter underslagspapp och påspont.

Underlagsduken är vattentät uppifrån, men diffusionsöppen underifrån. Det innebär att fuktbelastning inifrån kan passera ut genom duken. Falsade pannor, X, X, X. Ofalsade pannor (Vittinge), X. Plåt på strö-och bärläkt, X, X, X. Diffusionsöppen , X, X, X. Minsta taklutning, 1 1 14. Vid renovering av gamla takkonstruk- tioner kan detta vara en funktionell och energieffektiv lösning (mer info se sid.11).

En byggnad med tät yttertaksbeläggning och med dålig ventilation utanför underlagstaket har i själva verket kanske inget att vinna på en diffusionsöppen produkt. När de diffusionsöppna underlagsdukarna till exempel monteras på råspont uppstår ofta problem. Fukttransporten genom råsponten är mycket trögare än genom . Extremt diffusionsöppen takduk för direkt montering på värmeisolering eller råspont, förbättrad Uv-beständighet och slagregnstäthet på grund av monolitiskt takmembran. Lämplig för takfall från 15°.

Omega Drainy Plus Takduk. Tak som andas, diffusionsöppen takduk , Divoroll. Ofta är dessa impregnerade med något för att klara fuktan som oundvikligt kommer in mellan takpannorna när det blåser. SD-värden under m innebär att produkten är diffusionsöppen , dvs vatten hindras från att tränga genom produkten men fukt kan vandra i båda riktningarna genom materialet.

Observera att höga fukthalter i inomhusluften kan innebära att man får fuktutfällning på insidan av takduken även med en . Om man bygger nytt och lägger ett diffussionsöppet tak ovanpå råsponten, t. Då bör man kunna skippa luftspalten helt. Inte för att det är så krångligt att få till den, utan för att slippa få in fukt den vägen, och det lilla som ändå uppstår går ut . Isolera snedtak i nytt hus utan luftspalt och plast. Genom att underlagstaket kan släppa ut fukt förbättrar man förutsättningarna för takkonstruktionen att torka ut efter perioder av kondensutfällning.

En difussionsöppen takduk kan minska fuktproblem i vindbjälklaget. Mataki Halotex RSär en diffusionsöppen vattentät underlags- duk som monteras direkt över byggnadens takstolar. Fördelen med denna materialtyp är att det går att isolera hela vägen upp mot underlagsduken. Produkten är enkel att montera och är genomtrampningssäker.

Dessutom blir taket slankare och förmodligen mer energibesparande eftersom inte ventilationsspalt behövs. Ju mer diffusionsöppen konstruktionens yttre del är desto lättare har konstruktionen att torka ut under förutsättning att insidan . Det är en diffusionsöppen takduk som är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men som tillåter uttorkning så att fukt underifrån inte ackumuleras i konstruktionen,. Vanlig underlagstakpapp gör att fukten underifrån fastnar i råsponten.

Använd gärna spiktätningsband under ströläkten om du ska ha tegel på taket. OMEGA MONO 2Takduk SK . Ja, dagens typgodkända vindtäta dukar uppfyller kraven på en säker lufttätning av konstruktionens insida. Dvs vindtät duk är lika lufttät som plastfolie, men eftersom den är diffusionsöppen måste man ta hänsyn till hela konstruktionen. Grundregeln är att konstruktionens inre del skall ha . Produktinformation Non-wowenförstärkt underlagsduk för montering tvärs över takstolar.

Duken är diffusionsöppen , luft- och vattentät, UV-beständig samt genomtrampningssäker enligt Arbetsmiljöverket vid montering enligt anvisning. Känner ni någon som är händig? Råspont och takpapp skulle nästan jag själv klara av att fixa tror jag.

Till takbytet är det viktigt att se till att du väljer ett bra underlagstak som ska hålla hela takets livslängd. Vi erbjuder det bästa underlaget, antingen en lättvikts underlagspapp med stor täckbredd för montage på råspont eller en diffusionsöppen takduk som inte ens kräver luftspalt då den .