Diffusionsöppen underlagspapp


Utöver diffusionsöppna underlagstak har vi även innovativ och tradionell bitumenbaserad underlagspapp som kan användas under de flesta takbeklädnader, inte bara. Bandtäckning (planplåt), X, X, X, X. Tillbehör underlagstak diffusionsöppna. VÄLJ RÄTT UNDERLAGSTÄCKNING!

Val av underlagstäckning är ofta en fråga om att se till taket som helhet. Vilket taktäckningsmaterial ska användas och hur ser väder och vindförhållande ut när bygget är planerat – svaren på dessa frågor ger en uppfattning om vilken underlagsprodukt som är lämpad för taket. Trebolit diffusionsöppet underlagtak ersätter underslagspapp och påspont. Det innebär att fuktbelastning inifrån kan passera ut genom duken. Gör det själv Trebolit Shingel Trebolit Glaciär Trebolit Glaciär Trebolit BASIC Onduline.

Vid renovering av gamla takkonstruk- tioner kan detta vara en funktionell och energieffektiv lösning (mer info se sid.11). Bor i ett 1½ plans 30-talshus. Snedtaket isolerat med spån. Råsponten är nu så pass dålig att den måste bytas.

Tanken var att lägga in en luftspalt så att problemet inte återkommer. Nu hittade jag diffusionsöppen underlagspapp. Fungerar den som de säger, så behövs ingen luftspalt. Vi använder godkänd takduk som är snabbare och lättare att montera än den gamla takpappen.

Oftast monterar vi den nya takduken ovanpå den befintliga. Tak som andas, diffusionsöppen takduk, Divoroll. Detta ger mer utrymme för isolering, vilket minskar värmeförlusterna.

I en isolerad vind ska finnas en luftspalt på. Underlagspapp med klisterkant för användning . Dels det traditionella – råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut. Eller modernt med ett diffusionsöppet underlagstak i form av en duk som kan läggas på råsponten eller direkt på takstolarna. Det ger ett tak som kan släppa ut fukt från insidan och . Ett traditionellt tak har takpapp på rå- spont som ventileras undertill. Förr fungerade ta- ket relativt bra så länge vindsbjälklaget var dåligt isolerat och tillförde värme till luftspalten.

Numera byggs välisolerade tak, vilket gör att ventileringen ibland till. Alternativt kan man använda diffusionsöppen underlagstakduk i kombination med traditionell ångspärr, ångbroms med fast eller variabelt motstånd. Läs mer om de olika möjligheterna i. Ju mer diffusionsöppen konstruktionens yttre del är desto lättare har konstruktionen att torka ut under förutsättning att insidan är tät.

Taket måste då ventileras eftersom takpappen är ångtät och. Den hårda träfiberskivan (eller härdad masonite) är så pass . Som energibesparande komplement har Monier utvecklat ett material för tilläggsisolering som är specifikt anpassat för fuktkänsliga takkonstruktioner. Mataki Halotex RSär en diffusionsöppen vattentät underlags- duk som monteras direkt över byggnadens takstolar. Diffusionsöppen genomtrampningssäker underlagsduk.

Fördelen med denna materialtyp är att det går att isolera hela vägen upp mot underlagsduken . En underlagspapp i modernt utförande. Avsedd som underlagstäckning för tegel, betongpannor, plan plåt samt ytpapp (ej svetsbar) och shingel. Kanten är försedd med bitumenklister för bättre vidhäftning.

Mögelrisken är temperaturberoende vilket innebär att man kan ha lite högre fuktkvot i virket vintertid än sommartid.