Diffusionsöppet underlagstak råspont


Diffusionsöppet ingen universallösning. Men på vissa håll i byggbranschen florerar en övertro att diffusionsöppna underlagsdukar som läggs på råspont är en universallösning för alla tak. Det är en missuppfattning som kan leda till allvarliga fuktskador.

Supro Grid kan även användas som underlagstäckning på fasta underlag av råspont och spåntak. Taket är ca 1kvadratmeter stort och har graders lutning. Idag ligger det en board som underlagstak och kondensskydd.

På det läggs betongpannor. Sen vill vi isolera taket med en . Skippa luftspalten helt när man lägger takduk som är. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Trebolit diffusionsöppet underlagtak ersätter underslagspapp och påspont. Underlagsduken är vattentät uppifrån, men diffusionsöppen underifrån. Det innebär att fuktbelastning inifrån kan passera ut genom duken.

Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Med ett sådant underlagstak kan . De lösningar som behandlats är reducerad ventilation, isolering av underlagstak , diffusionsöppen underlagstäckning. Ett diffusionsöppet underlagstak släpper igenom fukt så att.

Fuktkvot i takstolar intill råspont , temperatur i takstolar intill råspont , relativa fuktigheten i vindsluften samt temperaturen i . Man lägger den på råspont eller frihängande på takstolar. Dels det traditionella – råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut. Detta i kombination med. Eller modernt med ett diffusionsöppet underlagstak i form av en duk som kan läggas på råsponten eller direkt på . DiffTak monteras under ytskiktet, ovanpå takstolarna. Med våra utvecklingsresurser ligger vi alltid i framkant när det gäller att lansera innovativa produkter som uppfyller de nya, hårdare kraven på energismarta byggkonstruk- tioner i ett uthålligt samhälle.

Vi kan garantera produkter med lång livslängd och hög tillförlitlighet samtidigt som vi säkerställer att nationella byggkrav . Hög fuktgenomsläpplig slitstark laminerad fleece. Patenterad tät dubbel klisterkant. Den vanligaste takkonstruktionen är ett ventilerat tak med råspont. Taken är då luftade med uteluft. Tyvek High Density Polyeten HDPE är ett diffusionsöppet underlagstak.

Duken Tyvek Super Grid är . RAW HP 2är ett genomtrampningssäkert under- lagstak som kan liknas vid en goretex-duk (“andas”). Underlagstaket monteras under ytskiktet, direkt på takstolarna (eller ovanpå råsponten). När de diffusionsöppna underlagsdukarna till exempel monteras på råspont uppstår inte sällan problem.

Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs dikt an isoleringen (eller råsponten). Installeras som frihängande underlagstak direkt mot isolering (varmvind) eller mot oisolerad vind. Kapa upp skivmaterial eller råspont för att täcka in takfo- ten. Använd kryssfaner eller råspont med . Traditionellt med råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut.

Det finns idag två olika principer för hur underlagstak kan utföras. Denna underlagstakstyp har lång livsläng är energisparande och miljövänliga. Utöver diffusionsöppna underlagstak har vi även innovativ och tradionell bitumenbaserad underlagspapp .