Diffusionsspärr eller inte


Ska jag använda plast ( diffusionsspärr ) på insidan av isoleringen eller inte ? Hej, Ska bygga ett litet fritidshus i bohuslän, ca kvm, som vi kommer använda ca veckor på sommarhalvåret och sedan kanske 1-långhelger under. Diffusionstätt – inte rätt! Utväckling i fel riktning – Alternativ.

Det är väl ändå så att beroende på vilken isolering du väljer så behöver du eller behöver inte ha en fuktspärr.

I badrum är fuktmängden så hög att en plastfolie är befogad. Isolering av cellulosamaterial är hygroskopiskt vilket innebär att det kan buffra fukt utan problem. Mineralull har inte denna egenskap därför måste man förhindra att fukt kommer in i konstruktionen. De flesta är överrens om att det behövs ett lufttätande skikt i konstruktionen, men huruvida det behövs en diffusionsspärr eller inte är man oense om. Många tror att fukt utifrån är det största problemet, men så är det inte.

Men bygger man rätt ska täta hus inte alls orsaka dålig inomhusmiljö. För att inte riskera att stänga inne fukt i denna konstruktion kan det vara en för- del att täta (lufttäta) ytterväggen med ångbroms. Eventuell fukt i väggen, som till.

Fuktigheten i inneluften, ånghalten, (mängden vattenånga per volymenhet) bestäms av ånghalten ute, av fuktproduktionen inne och av ventilationsgraden. Det får endast finnas en ångspärr, och den ska placeras på den invändiga och varma sidan av väggarna. Oavsett om du bygger till, renoverar eller bygger nytt, så är det klokt att placera ångspärren en bit in i isoleringen, förslagsvis bakom den inre delen av regelstommen.

Då punkteras den inte varje gång du slår i en spik . Plastfolien måste förbli tät, så du får inte göra hål i den när du till exempel ska sätta upp en hylla eller en lampa på väggen. Därför är det smart att lägga ångspärren en tredjedel in i isoleringen, . Stämmer det att en ångspärr stoppar ånga, men inte diffusion? Och att en diffusionsspärr stoppar både ånga och diffusion? Eller är det tvärtom, att en diffusionsspärr endast skyddar på diffusion medan en ångspärr skyddar mot båda?

Alltså är en diffusionsspärr eller ångspärr bäst för skydd mot fukttransport. För att förhindra diffusion (skillnaden i ånghalt mellan inne och ute) placeras normalt en så kallad diffusionsspärr i form av en plastfolie på insidan (varma sidan ) av klimatskärmen, där ånghalten vanligen är. Om man inte vill ha plastfolie som inre tätskikt måste lufttätheten ordnas med andra material eller på annat sätt. Beroende på när ditt hus är byggt kan väggen innehålla en ång- eller diffusionsspärr. När en hel bit inte går in använder du en så kallad isoleringskniv för att kapa till en bit i rätt mått.

Om det redan finns en ångspärr ska ingen ny plast monteras, då det absolut inte är rekommenderat att ha två spärrar. Frågan är om man ska ha diffusionsspärr eller inte ? Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus.

Vindsutrymmen ska kunna inspekteras oavsett om de används eller inte. Kravet kan uppfyllas på olika sätt. Till ett oanvänt vindsutrymme godtas en inspektionslucka.

Det finns dock inget krav på luckans mått. Det fria måttet bör vara minst 600x6mm för att en person ska ha möjlighet att inspektera . Men som sagt det råder ju delade meningar om plast eller inte ! Men det är klart ska man tvätta bilar där så är det en annan femma :grin:. Glöm inte bort ventilationen! A och O :thumme: , det är nämligen där som den största delen av den fuktiga luften ska ut! Så det här med att göra det felkonstruerat, . Vid tejpning används godkänd tejp, t ex PAROC XST.

Den utförs med bitumenbaserat tätskikt eller med PAROC Luft- och ångspärr. Innan ångspärren monteras ska konstruktionen vara avstyvad och stabil, så att folier, tejp, fogar osv. Ytor där tejp eller folie ska monteras, måste vara torra och. Problematiken med att under ett ångtätt skikt stänga in trä- och växtdelar m.