Dimensionera limträ


Martinsons pelare och balkar i limträ , både för proffs, amatörer och alla däremellan. Känner du att du ändå vill ha lite hjälp för att komma igång är ett bra tips att kolla på filmen ovanfrö, Byggsnack – the movie. Appen ger lastförutsättningar och föreslår balkdimensioner för lite enklare konstruktioner.

Dessutom hjälper den dig att hitta till närmsta bygghandel där våra produkter kan köpas. För lite mer komplicerade .

Här visas hjälpmedel för dimensionering av tak, grunder, bjälklag, stolpar och pelare, bullerskärmar och broar. Alla våra limträ och Kertobalkar kapas på exakt längd efter kundens önskemål. Syftet med limträappen är att underlätta användandet av limträ och Kerto. Med denna app kan du enkelt dimensionera balkar till de vanligast förekommande konstruktionstyperna. Vi erbjuder tillsammans med Svensk Trä enklare dimensioneringsprogram för konstruktionsberäkningar.

Altan med takkonstruktion. Projektering av limträkonstruktioner. Limträ som byggmaterial.

Konstruktionssystem för limträ. Dimensionering av trä- och limträkonstruktioner. Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad. Golvbalkar av limträ i två fack i bostad.

Exempel på dimensionering av limträbalk till småhus finns i. Bärlinor av konstruktionsvirke till . Säkerhetsklass klimatklass 1. L= Takbalkens spännvidd i mm. Setra tillverkar konstruktionsdetaljer i limträ av högsta kvalitet på uppdrag av professionella beställare. Vi har Sveriges kortaste leveranstid och kan leverera ditt projekt på dagar.

Du hittar vårt standardsortiment av limträ och specialbeställda dimensioner i . Genom att limträ är uppbyggt av många olika lameller av virke ökar spridningen av defekter och därför är limträ ett mindre inhomogent material än konstruktionsvirke. Detta gör att limträ vid dimensionering antas ha högre hållfasthetsparametrar än konstruktionsvirke. I Sverige tillverkas limträ normalt i hållfasthetsklassen . Inom byggindustrin används limträ till konstruktionselement i byggnader med stor spännvid t ex pelare, balkar och takstolar.

Valet av att i första hand dimensionera konstruktionen i limträ berodde på att det är det minst miljöstörande och mest ekonomiska materialet.

Brännbarhet och termisk nedbrytning 236. Termisk nedbrytning 237. Förändringar i trämaterialets egenskaper vid förhöjd temperatur 238. Brandteknisk dimensionering 239. Beräkning av brandmotstånd enligt Eurokod 5 .