Divoroll top ru monteringsanvisning


Kontrollera tätheten hos underlagstaket innan taktäckningen påbörjas. GENERELLA FÖRBEREDELSER. Står du inför att renovera ditt tak?

DIVOROLL Top RU är en av marknadens ledande produkter som släpper ut fukt inifrån och samtidigt är tätt för vatten utifrån. RU betyder Rigid Underlay, och som fritt översatt betyder råspont.

This feature is not available right now. Moniers sterkeste, diffusjonsåpne undertak. Produktet er dimensjonert . Butylbånd skal da benyttes under sløyfene.

Dette gjør det mulig å legge disse på . De doble limkantene sørger for enkel og rask montering. Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr. Norges ledende byggevarehus.

Ski Bygg har alt innen trelast, byggevarer, maling, interiør, verktøy, gulv, ba dører, kjøkken og hvitevarer. For montering av vår betongtakstein trenger du kun hammer. Produktet kan legges fritthengende på takstolene eller direkte på rupanel.

Produkten är utvecklad för att klara de specifika krav på slitstyrka som renovering på råspont medför. Kan även monteras som frihängande underlagstak. Divoroll top ru , Jönåker protector 2. Plåtarbeten på tak och fasad. Beställaren avgör likvärdigheten. Nocktätning ( saknas idag) skall ingå i anbudet.

Montering skall utföras enligt fabrikants anvisning. Ny strö- och bärläkt skall monteras. Top RU diffusionsöppet underlagstak av genomtrampningssäker, laminerad PP- fleece som vattenavledande skikt, frihängande eller på fast underlag under falsade. DIFFUSIONSTÄTA, BITUMENBASERADE UNDERLAGSTAK.

Monier blir en komplett underlagstaksleverantör med sina nya , bitumenbaserade underlagtak. Nu blir det lätt att hitta rätt produkt till varje tak.