Duplex stål


Mekaniskt sett är duplex stål magnetiska, med en mycket högre flytspänning än austenitiska och ferritiska stål. Detta innebär att duplexstål är lämpliga för stora konstruktioner där godstjockleken kan reduceras jämfört med austenitstål. Då får man ett mer korrosionsbeständigt stål och en lättare konstruktion, utan att höja . De har god korrosionsbeständighet och hög mekanisk hållfasthet och lämpar sig i miljöer med höga . Balansen i duplex stålen kan variera men består som regel av ferrit och austenit. Det är hälften så magnetiskt som vanligt svart stål och har p.

Detta, i kombination med det faktum att dessa egenskaper har åstadkommits med en lägre total legeringshalt i förhållande till austenitiska stål med liknande prestanda, garanterar att materialet kan användas för att åstadkomma . ROSTFRITT SYRAFAST STÅL. Mekanisk set er duplex stål magnetisk og har markant højere flydespænding end både de austenitiske og de ferritiske stålkvaliteter. Dette gør duplex stål velegnet til store konstruktioner, da man kan reducere godstykkelsen i forhold til austenitisk stål og derved få et mere korrosionsbestandigt stål uden at øge prisen. Vid en närmare förfrågan var det i den värmepåverkade zonen (hz) som slagsegheten var låg.

Svetsning i duplex ligger som sagt utanför vår kompetens men frågan är ändå väldigt intressant, så vi kunde inte låta bli att höra runt lite i vårt kontaktnät . Outokumpu´s produkter bidrar till en hållbar värld. Kostnadseffektiva i stålkonstruktioner.

Utmärkt korrosionsbeständighet i inlands- och havsmiljö. Ett material med en struktur som innehåller både ferrit och austenit kallas duplext rostfritt stål. Nordsjöolja och superstål. Dagens nickelfria ferriter.

Austenitiskt, rostfritt stål. Martensitiskt, rostfritt stål. Ferritiskt, rostfritt stål. Utskiljningshärdat, rostfritt stål.

Som namnet antyder är generiska rostfria stål resistenta mot korrosion som orsakas av fuktig luft, syresatt vatten osv. Hur lång tid tar det innan 0. Hög hållfasthet och korrosionsmotstånd. De viktigaste fördelarna med användning av PM-tillverkningsmetoden för rostfria stål i stället för smide eller gjutning beror på de förbättrade materialegenskaperna och . Vårt mål är att leverera en propeller som är optimerad för våra kunders uppdrag och som får ut det maximala ur båtens potential. Ett stål som är gånger starkare än vanligt rostfritt stål. Tack vare materialet blir propellern betydligt mer slitstark och hållbar.

Att använda duplex – stål. Duplexa rostfria stål –. Flänsar, kragar, svetsringar och lösfläns.

Laboratorium, skärning och svetsning samt legoproduktion enligt ritning. Rostfritt stål , kolstål , duplex , titan och aluminium. Klicka här för att läsa mer.