Eternitplattor tak


Namnet eternit kommer från engelskans eternity, evighet. Det blev ett uppskattat material för att det var starkt och tålde höga temperaturer – borde kunna hålla i evighet. Efter andra världskriget tog användningen ordentlig fart.

Eternit användes ofta som tak – och fasadbeläggning. Produkten fick namnet eternit efter latinets aeternitas, evighet, ett välfunnet namn då materialet lätt står sig i åtminstone femtio år utan minsta underhåll. Snart spreds plattorna över Europa och även till.

Känns nu som att man är tvungen att ta bort den för att få ett snyggt tak. Det innebär till exempel att eternitskivor på tak och fasader först ska vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt, samt att halvmask med P-filter, skyddshandskar och. Det innebär att ingen får sälja eller på något annat sätt överlåta asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor som tagits ner vid rivning.

SV: Eternitplattor på lagårdstaket. Byte av trasiga eternit pannor? Mossa på eternit tak лип. Hus med takplattor av eternit , utformade för att likna skifferplattor, Tjeckien.

Omålade eternitplattor på husvägg. Det är ofta benämnt vid mest kända produktnamnet Eternit.

Nu kom väl denna tråden kanske inte helt rätt, men det fanns inget bra ämne kände jag. I alla fall: Grannen river sitt eternittak helt utan skyddskläder etc och jag undrar om det finns någon fara för att vistas ute under rivningen? Jag vet att det är olagligt att göra så men varken arbetsmiljöverket eller . Regelbundet underhåll av taket är en billig lösning jämfört med att investera i nytt.

Hagmans har en lång tradition inom området underhåll av tak och våra produkter har genom åren använts flitigt av både proffs och gör- det-självare. Vi är därför väl förtrogna med de hårda krav som måste ställas på en bra . Det finns många anledningar till varför du inte ska bygga in ditt tak av eternit. För mig som utbildad asbestsanerare med mångårig erfarenhet i yrket, är det självklart att se till kundens bästa ur hälsosynpunkt. Det är inte vanligt att bygga in material av asbestcement, exempelvis eternitplattor – men det . Eftersom många tak av eternit redan har tagits bort börjar materialet bli sällsynt och kulturhistoriskt intressant, så kanske du ska behålla taket?

Om du bestämmer dig för att byta ditt eternittak mot ett tak av annat material bör du först kontakta kommunens bygglovsavdelning. Oftast behöver du ansöka om . Vad gäller då för ditt tak ? Det är förbjudet att ersätta söndriga eternitplattor med andra eternitplattor , däremot kan man . Det som är farligt är dammet som bildas när asbest går sönder eller delas. Asbest är farligt avfall. Skälet till att man använde eternit eller asbestcement på tak och fasader var att man slapp underhåll och på . Att byta till annat tak var inte aktuellt.

Det skulle dessutom betyda ett helt nytt undertak.

Vad väger ett eternit – tak som är 130mstort? Och vad väger ett tegeltak? Det går även under namnet asbestcement och består av krossad asbest som blandats med cement. Däremot när man börjar . Vi fortsätter genomgången av tak och takmaterial.

Eternitskivor har hållit Svenska hus torra i 1år och gör det på många håll än. Det kan finnas skäl att byta gamla tak men det finns ingen anledning att byta dem bara för att de är gjorda i eternit. Folk byter tak för att de är gamla, för att förnya eller för att man tror att det gamla är dåligt eller rent av .