Eternittak farligt


Hantera eternit med respekt. Eternit innehåller asbest. Så länge plattorna sitter på huset och är hela utgör de ingen hälsorisk, tvärtemot vad många tror, men om de skadas eller bryts kan dammet från dem vara mycket farligt. Hur farligt är det att riva bort en eternitfasad?

Om man har overall, glasögon och andningsskydd. Köpt hus ovetandes om att det var eternit under.

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку вер. Har du eternit på huset? Lugn, för det är inte farligt när det sitter där.

Dessutom åldras det vackert och börjar få ett kulturhistoriskt värde. Vill du ändå bli av med eterniten, berättar vi här om hur du ska gå tillväga. Mer än år efter förbudet mot asbestcement ökar intresset för eternit i byggnadsvårds- och kulturmiljökretsar. Under mossbeläggningen ligger takpannor gjorda av eternit , innehållande asbest. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom de kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.

Ett eternittak blir dessutom mycket sprött med åren och kan lätt gå sönder om man står på det.

Använd inte högtryckstvätt eftersom dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan en fuktig asbestinnehållande massa uppstå. Samla upp den innan vattnet hunnit avdunsta så undviker du damning.

Massan och plattorna ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall. Magnus Blom visar runt på arbetsplatsen där fyra stora gamla militära förråd renoverats. Nästan alla taken är bytta men arbetet har inte gått. Det är inte farligt för någon som är frisk att vid något enstaka tillfälle exponeras för asbest, men långvarig exponering kan leda till lungcancer och . Varför du inte ska bygga in ditt eternittak. Nu finns det en flik på sidan som heter Fakta asbest.

Där kan du läsa varför du inte bör bygga in ditt eternittak utan istället plocka ner det. Där finns även en informationsbroschyr som redogör för asbest och dess skadeverkningar. Etiketter : eternittak bygga . Det kan finnas skäl att byta gamla tak men det finns ingen anledning att byta dem bara för att de är gjorda i eternit.

Folk byter tak för att de är gamla, för att förnya eller för att man tror att det gamla är dåligt eller rent av farligt. Det gäller särskilt äldre eternittak , gjutna av mineralet asbest och cement. Att hantera asbest är farligt.

Arbetsmiljöverkets regler, som är framtagna för att begränsa riskerna med att hantera. Detta för att minska risken för exponering vid framtida underhållsarbete och minska risken för att trampa igenom spröda eternittak. Se lagtext i EU:s kemikalielagstiftning (Reach) på Kemikalieinspektionens .

Detta gör att risken är stor att trampa genom eternitskivor när man arbetar på eternittak. Det kan innebära stor fara att trampa igenom eternittak och det har förekommit olyckor med dödlig utgång då arbetstagare som saknat fallskydd störtat genom eternittak. Vid renovering här i lägenhet så valde hemmasnickaren att helt enkelt riva en tegelbit (ca 75cmx20cmx40cm) i köket som hade eternit i sig och asbest.

Vet inte om han var medveten om att det innehöll asbest eller om farligheterna med asbest. Men det gjordes under timmar och det var tegel på kökstaket . Eftersom många tak av eternit redan har tagits bort börjar materialet bli sällsynt och kulturhistoriskt intressant, så kanske du ska behålla taket? Om du bestämmer dig för att byta ditt eternittak mot ett tak av annat material bör du först kontakta . När eternitplattorna introducerades i Sverige mottogs de med öppna armar. Snart fick de dock öknamn som fattiglappar och torparkex. I dag när allt fler tar.

När man talar om eternit så talar man alltså om det cancerframkallande ämnet asbest som är direkt farligt för människan. Skandalen är inte helt . Med anledning av den risk man kan utsätta sig själv och andra för när man handskas med eternit så bör man kontakta ett företag som sysslar med sanering så att de kan gör en eternitsanering istället för . Borra i det, bryta det: skydda dig, – det är dammet som är farligt. Många som har eller är spekulanter på hus med eternit blir oroliga.

Byta ut det så fort man kan? Kan jag vattna köksväxterna med det eller är det förorenad?